rekrutacja
Rekrutacja


ELEKTRONICZNA REJESTRACJA KANDYDATÓW (ERK)

Biuro Rekrutacji (informacje ogólne) telefon: (12) 662 42 74

Informacji o rekrutacji na poszczególnych wydziałach udzielają: wydziałowe komisje rekrutacyjne (WKR)

W Uniwersytecie Rolniczym istnieje 7 wydziałów oraz Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR prowadzące kierunek Weterynaria.

Aktualnie uruchomione są 32 kierunki studiów, w tym 6 prowadzonych zarówno w języku polskim jak i angielskim.

W całej uczelni funkcjonują 62 specjalności.


Informacje wydziałowe:
    Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
    Wydział Leśny
    Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
    Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
    Wydział Technologii Żywności
    Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
    Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
    Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej

rekrutacja

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2017 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR