rekrutacja
Rekrutacja


ELEKTRONICZNA REJESTRACJA KANDYDATÓW (ERK)

UWAGA!

Rekrutacja elektroniczna dla Kandydatów - Maturzystów 2017 odbywa się dwuetapowo:

I etap to założenie konta i wypełnienie formularza w systemie ERK oraz dokonanie opłaty rekrutacyjnej na indywidualny numer rachunku bankowego wygenerowany w ERK.
II etap (możliwy od 30 czerwca 2017 r.) to uzupełnienie wyników matur, następnie wybór kierunku lub kierunków i dokonanie rejetracji w systemie ERK.

W związku z zapytaniami kandydatów informujemy, że powyższe czynności można wykonać w całości w terminie od 30 czerwca do 6 lipca 2017 r.

System ERK dla studiów stacjonarnych I stopnia zamyka się 6 lipca 2017 r. o północy. Ogłoszenie wyników o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu (umieszczeniu na liście rezerwowej) na studia nastąpi w drodze komunikatu poprzez system ERK. Osoby zakwalifikowane na studia zostaną poproszone o złożenie dokumentów w wydziałowych komisjach rekrutacyjnych w wyznaczonym terminie. Osoby niezakwalifikowane oczekują na liście rezerwowej.

Biuro Rekrutacji (informacje ogólne) telefon: 12 662 42 74

Informacji o rekrutacji na poszczególnych wydziałach udzielają: wydziałowe komisje rekrutacyjne (WKR)

W Uniwersytecie Rolniczym istnieje 7 wydziałów oraz Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR prowadzące kierunek Weterynaria.

Aktualnie uruchomione są 34 kierunki studiów, w tym 2 prowadzone wyłącznie w języku angielskim i 6 prowadzonych zarówno w języku polskim jak i angielskim.

W całej uczelni funkcjonują 62 specjalności.


Informacje wydziałowe:
    Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
    Wydział Leśny
    Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
    Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
    Wydział Technologii Żywności
    Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
    Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
    Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej

rekrutacja

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2017 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR