rekrutacja
Rekrutacja

 

 

 

Witamy na stronie poświęconej rekrutacji na studia w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

 

Informacja dla kandydatów ze szczególnymi potrzebami, z niepełnosprawnościami oraz przewlekle chorujących:

Zgodnie z zasadą równych praw i obowiązków, kandydaci ze szczególnymi potrzebami, z niepełnosprawnościami oraz przewlekle chorujący, którzy chcą studiować na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, podlegają tej samej procedurze rekrutacyjnej, co wszyscy inni kandydaci.
Jeśli potrzebujesz wsparcia podczas rekrutacji na studia skontaktuj się z Wydziałowymi Komisjami Rekrutacyjnymi lub Biurem Rekrutacji na Studia i wypełnij krótki formularz lub skontaktuj się z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami URK.

Zachęcamy również do zapoznania się z krótkim poradnikiem dla kandydatów traktującym o studiowaniu, wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz uczelni "bez barier" zamieszczonym na stronie: poradnik dla kandydata  "Studiowanie z niepełnosprawnościami".

 

Informujemy, że rekrutacja na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie oraz studia drugiego stopnia dla absolwentów studiów licencjackich i wybranych studiów inżynierskich rozpocznie się 3 czerwca 2024 r.

Zapraszamy!

Kliknij kafelek INTERNETOWA REJESTRACJA  KANDYDATÓW (powyżej) i wybierz interesującą Cię rekrutację, a następnie postępuj według wskazówek opisanych poniżej.

 

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA KROK PO KROKU:

1. Załóż i aktywuj konto. Pamiętaj, aby podać adres mailowy, którego naprawdę używasz. Po założeniu konta, otrzymasz na podany adres link aktywacyjny,

2. Uzupełnij formularze osobowe,

3. Wgraj swoje aktualne zdjęcie zgodne z wymaganiami do polskiego dowodu osobistego, (wykonane na jasnym tle, przodem, bez nakrycia głowy). Zdjęcie będzie wykorzystane do ankiety osobowej oraz do legitymacji studenckiej i przed wpisem na studia musi być zaakceptowane przez administratora.

4. Uzupełnij zakładkę "Wykształcenie". Wybierz typ dokumentu, rok jego wydania i kraj, w którym został wydany. Pozostałe informacje (numer, data wydania, instytucja wydająca itp.) trzeba uzupełnić przed wpisem na studia.

   4.a. Rekrutacja na pierwszy stopień studiów i jednolite studia magisterkie:

      - w zakładce "wykształcenie", za pomocą opcji "zapisz i dodaj dokument" wybierz rodzaj matury, którą zdawałeś/zdawałaś. Po zatwierdzeniu kliknij w "edytuj", a po otwarciu okna edycji - "zapisz i dodaj plik", następnie wgraj plik świadectwa dojrzałości. Jeśli poprawiałeś/poprawiałaś maturę, dodatkowo wgraj aneks do świadectwa dojrzałości. UWAGA! Jeśli ukończyłeś/aś technikum i posiadasz dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, informujesz nas o tym za pomocą obowiązkowej ankiety. Sprawdź listę zawodów technika uwzglednianą w kwalifikacji na poszczególne kierunki. Świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe i certyfikaty kwalifikacji zawodowej nie będa brane pod uwagę.

     - wprowadź wyniki, dotyczy również Maturzystów 2024, którzy nie udzielili zgody na pobranie wyników z Krajowego Rejestru Matur (SIO-KReM). Aby wprowadzić wyniki, kliknij ikonkę "edytuj wyniki egzaminów", pojawi się tabelka do uzupełnienia, uzupełnij ją następnie kliknij "zapisz". Bez wprowadzenia wyników nie bedziesz mógł/mogła zapisać się na wybrany kierunek studiów.


Uwaga Maturzyści 2024!
Aby dokonać zgłoszenia rekrutacyjnego przed 9 lipca 2024 r., to jest przed ogłoszeniem wyników maturalnych, należy w opisanej powyżej tabelce uzupełnić pierwszą kolumnę zaznaczając kolejno, które przedmioty i na jakim poziomie były zdawane na maturze, a następnie kliknąć "Zapisz". Po tej czynności będzie można dokonać zgłoszenia rekrutacyjnego na studia w sposób opisany poniżej w punkcie 5.

   
4
.b. Rekrutacja na drugi stopień studiów:

     - w zakładce "wykształcenie", za pomocą opcji "zapisz i dodaj dokument" wybierz rodzaj dyplomu (inżyniera, licencjata lub magisterski). Po zatwierdzeniu kliknij w "edytuj", a po otwarciu okna edycji - "zapisz i dodaj plik", następnie wgraj skan dyplomu, a w przypadku jego braku jego wersji papierowej wgraj skan zaświadczenia o zdanym egzaminie dyplomowym     

    - wprowadź wyniki (ocenę na dyplomie i średnią ocen z suplementu), bez nich nie bedziesz mógł/mogła zapisać się na wybrany kierunek studiów.     

    - jeśli system zapyta o wykształcenie średnie, wybierz rodzaj matury, którą zdawałeś/zdawałaś ale nie wpisuj wyników matury. Wyniki maturalne w rekrutacji na II stopień nie są potrzebne.

    - jeśli jesteś absolwentem kierunku pokrewnego wówczas prześlij do Zespołu Rekrutacyjnego skan wniosku o stwierdzenie zgodnosci efektów uczenia się wraz z suplementem do dyplomu na adres mailowy Zespołu Rekrutacyjnego.

5. Dokonaj zgłoszenia rekrutacyjnego. W niebieskim menu, w prawym górnym rogu znajdź odnośnik Oferta, następnie studia prowadzące aktualnie nabór. Wybierz studia, na które chcesz aplikować i w karcie wybranych studiów kliknij zielony przycisk "Zapisz się", sprawdź poprawność danych w formularzu zgłoszenia rekrutacyjnego,

6. Uzupełnij dodatkowe dane w formularzu zgłoszeniowym, jeśli są wymagane,

7. W przypadku konieczności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, informacja na ten temat będzie umieszczona na koncie w zakładce "Wiadomości",

8. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej na indywidualny numer rachunku bankowego wygenerowany w systemie rejestracji online, informację znajdziesz na swoim koncie w zakładce "Płatności",

9. Sprawdź wyniki rekrutacji, w dniu wskazanym w harmonogramie rekrutacji (zakładka TERMINY) zaloguj sie do swojego konta i sprawdź swój wynik w zakładce "Zgłoszenia rekrutacyjne".

 

10. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia:

  a) zapoznają się z odnośnikiem "Dokumenty i dalsze kroki" na swoim koncie w zakładce zgłoszenia rekrutacyjnego, zawierającym dokumenty do pobrania i informacje potrzebne do wpisu na studia,

  b) wnoszą opłatę za legitymację studencką w wysokości 22 zł na konto właściwego wydziału: opłaty

  c) składają komplet dokumentów w wyznaczonej siedzibie zespołu rekrutacyjnego: kontakt

 d) Kandydatom zakwalifikowanym na studia na kierunek, na który wymagane jest zaświadczenie lekarskie [lista kierunków], będą wydawane skierowania do przychodni medycyny pracy na przeprowadzenie badań lekarskich w celu wydania zaświadczenia o braku przeciwskazań do studiowania na tym kierunku. Zaświadczenie najlepiej dostarczyć do dziekanatu we wrześniu w dniu wpisu na listę studentów.

W ramach umowy z Małopolskim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Krakowie, realizowane są badania dla kandydatów do szkół wyższych. Rejestracja na podstawie skierowania wystawionego wyłącznie przez Komisję Rekrutacyjną Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Należy mieć ze sobą dowód osobisty. Adres Placówki:

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy
ul. Zygmunta Augusta 1
31-504 Kraków

Miejsce świadczenia wykonywanie świadczeń sposób rejestracji czas oczekiwania na świadczenie
dzień godzina

osobiście lub telefonicznie

tel. 12 424 20 13
tel. 12 424 20 20
tel. 12 424 20 22

według ustalonych terminów
REJESTRACJA pn 7:00-15:05
wt 7:00-15:05
śr 7:00-15:05
czw 7:00-15:05
pt 7:00-15:05

 

Uwaga, kandydat podczas wpisu na studia musi potwierdzić swoją tożsamość poprzez okazanie dowodu osobistego lub, w przypadku braku, paszportu.

Osoby niezakwalifikowane oczekują na liście rezerwowej.

Jeśli z powodu choroby, pracy lub wyjazdu nie możesz osobiście złożyć dokumentów i dokonać wpisu na studia, mozesz wyznaczyć pełnomocnika. Pełnomocnik musi potwierdzić swoją tożsamość poprzez okazanie swojego dowodu osobistego oraz kopii dowodu tożsamości kandydata, którego reprezentuje. 

[pobierz pełnomocnictwo]

Zapoznaj się też z zakładką do pobrania

 

Informacji szczegółowych o rekrutacji na poszczególne kierunki studiów udzielają: wydziałowe zespoły rekrutacyjne 

W Uniwersytecie Rolniczym istnieje 7 wydziałów oraz Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej prowadzące kierunek weterynaria.

Aktualnie uruchomionych jest 30 kierunków studiów, w tym 2 prowadzone wyłącznie w języku angielskim i 6 prowadzonych zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Uchwała nr 80/2023 Senatu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu i terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w roku akademickim 2024/2025

Załączniki do uchwały nr 80/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r.

Uchwała nr 123/2023 Senatu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu nr 80/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu i terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w roku akademickim 2024/2025

Uchwała nr 81/2023 Senatu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 28 czerwca 2023 r. dotycząca nowelizacji uchwały 52/2023 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie określenia uprawnień laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych, ubiegających się na studia w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie od roku akademickiego 2023/2024

załącznik do uchwały nr 81/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r.

 

     
Informacje wydziałowe:

    Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
    Wydział Leśny
    Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
    Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
    Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
    Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
    Wydział Technologii Żywności
      
    Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej

Informator URK
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska