rekrutacja
Rekrutacja


ELEKTRONICZNA REJESTRACJA KANDYDATÓW (ERK)

UWAGA!

 

Rekrutacja elektroniczna odbywa się następująco:

1) założenie konta i wypełnienie formularza w systemie ERK 

2) dokonanie opłaty rekrutacyjnej na indywidualny numer rachunku bankowego wygenerowany w ERK,

3) uzupełnienie wyników matur,

4) wybór kierunku lub kierunków i dokonanie rejetracji w systemie ERK.

Uwaga! Rejestracja musi być widoczna na koncie ERK. Jeżeli nie jest widoczna, oznacza to że nie została dokończona poprzez jej dwukrotne zatwierdzenie.

System ERK dla studiów stacjonarnych I stopnia zamyka się zgodnie z ostatecznymi terminami rejestracji, o północy. Wyniki o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu (umieszczeniu na liście rezerwowej) na studia będą umieszczone w zakładce komunikaty w systemie ERK. Osoby zakwalifikowane na studia zostaną poproszone o złożenie dokumentów w wydziałowych komisjach rekrutacyjnych w wyznaczonym terminie. Osoby niezakwalifikowane oczekują na liście rezerwowej.

Biuro Rekrutacji (informacje ogólne): godz. 10.00 - 14.00, tel. 12 662 42 74,  e-mail: recstud@urk.edu.pl

Informacji o rekrutacji na poszczególnych wydziałach udzielają: wydziałowe komisje rekrutacyjne (WKR)

W Uniwersytecie Rolniczym istnieje 7 wydziałów oraz Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR prowadzące kierunek Weterynaria.

Aktualnie uruchomionych jest 31 kierunków studiów, w tym 2 prowadzone wyłącznie w języku angielskim i 6 prowadzonych zarówno w języku polskim jak i angielskim.

W całej Uczelni funkcjonuje 74 specjalności.

 

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie w roku akademickim 2018/2019

Zał. 1 - warunki, tryb i termin rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia

Zał. 2 - warunki i tryb rekrutacji na stacjonarne jednolite studia magisterskie na kierunku weterynaria

Zał. 3 - uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów

Zał. 4 - zasady kwalifikacji dla kandydatów przyjmowanych na podstawie osiągięć w procesie potwierdzenia efektów uczenia się

Zał. 5 - warunki i tryb rekrutacji na studia dla kandydatów cudzoziemców

 

 Uwaga!
 W związku z trwającymi pracami, związanymi z Ustawą 2.0, uprzejmie informujemy, że do 31 grudnia 2018 r. przedstawione poniżej kryteria kwalifikacji mogą ulec zmianie.

 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie w roku akademickim 2019/2020

Zał. 1 - warunki, tryb i termin rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia

Zał. 2 - warunki i tryb rekrutacji na stacjonarne jednolite studia magisterskie na kierunku weterynaria

Zał. 3 - uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów

Zał. 4 - zasady kwalifikacji dla kandydatów przyjmowanych na podstawie osiągięć w procesie potwierdzenia efektów uczenia się

Zał. 5 - warunki i tryb rekrutacji na studia dla kandydatów cudzoziemców

 

 
Informacje wydziałowe:
    Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
    Wydział Leśny
    Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
    Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
    Wydział Technologii Żywności
    Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
    Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
    Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej

rekrutacja

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2018 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska