rekrutacja
Rekrutacja

 

 

 

Kliknij INTERNETOWĄ REJESTRACJĘ  KANDYDATÓW i postępuj według wskazówek opisanych poniżej.

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA KROK PO KROKU:

1) załóż i aktywuj konto. Pamiętaj aby podać adres mailowy, którego naprawdę używasz. Po założeniu konta, otrzymasz na podany adres link aktywacyjny,

2) uzupełnij formularze osobowe,

3) wgraj swoje aktualne zdjęcie zgodne z wymaganiami do polskiego dowodu osobistego, (wykonane na jasnym tle, przodem, bez nakrycia głowy). Zdjęcie będzie wykorzystane do ankiety osobowej oraz do legitymacji studenckiej i przed wpisem na studia musi być zaakceptowane przez administratora.

4) uzupełnij zakładkę "Wykształcenie". Wybierz typ dokumentu, rok jego wydania i kraj, w którym został wydany. Pozostałe informacje (numer, data wydania, instytucja wydająca itp. trzeba uzupełnić przed wpisem na studia. Kandydaci na studia I stopnia lub jednolite magisterskie wpisują wyniki matur lub udzielają zgody na pobranie wyników z Krajowego Rejestru Matur (KReM),

5) dokonaj zgłoszenia rekrutacyjnego. W niebieskim menu, w prawym górnym rogu znajdź odnośnik Oferta, następnie studia II stopnia, prowadzące aktualnie nabór, wybierz studia, na które chcesz aplikować i w karcie wybranych studiów kliknij zielony przycisk "Zapisz się", sprawdź poprawność danych w formularzu zgłoszenia rekrutacyjnego,

6) uzupełnij dodatkowe dane w formularzu zgłoszeniowym, jeśli są wymagane,

7) w przypadku konieczności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, informacja na ten temat będzie umieszczona na koncie w zakładce "Wiadomości",

8) dokonaj opłaty rekrutacyjnej na indywidualny numer rachunku bankowego wygenerowany w systemie rejestracji online, informację znajdziesz na swoim koncie w zakładce "Płatności",

9) sprawdź wyniki rekrutacji, w dniu wskazanym w harmonogramie rekrutacji (zakładka TERMINY) zaloguj sie do swojego konta i sprawdź swój wynik w zakładce "Zgłoszenia rekrutacyjne".

 

10) Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia:

  a) zapoznają się z odnośnikiem "Dokumenty i dalsze kroki" na swoim koncie w zakładce zgłoszenia rekrutacyjnego, zawierającym dokumenty do pobrania i informacje potrzebne do wpisu na studia,

   b) wnoszą opłatę za legitymację studencką w wysokości 22 zł na konto właściwego wydziału: opłaty

   c) składają komplet dokumentów w wyznaczonej siedzibie zespołu rekrutacyjnego: kontakt

Uwaga, kandydat podczas wpisu na studia musi potwierdzić swoją tożsamość poprzez okazanie dowodu osobistego lub, w przypadku braku, paszportu.

Osoby niezakwalifikowane oczekują na liście rezerwowej.

Jesli z powodu choroby, pracy lub wyjazdu nie możesz osobiście złożyć dokumentów i dokonac wpisu na studia, mozesz wyznaczyć pełnomocnika. Pełnomocnik musi potwierdzić swoją tożsamość poprzez okazanie swojego dowodu osobistego oraz kopii dowodu tożsamości kandydata, którego reprezentuje. 

[pobierz pełnomocnictwo]

Zapoznaj się też z zakładką do pobrania

 

Informacji szczegółowych o rekrutacji na poszczególne kierunki studiów udzielają: wydziałowe zespoły rekrutacyjne 

W Uniwersytecie Rolniczym istnieje 7 wydziałów oraz Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej prowadzące kierunek weterynaria.

Aktualnie uruchomionych jest 30 kierunków studiów, w tym 2 prowadzone wyłącznie w języku angielskim i 6 prowadzonych zarówno w języku polskim jak i angielskim.

  

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie w roku akademickim 2021/2022

Zał.1 - warunki, tryb i termin rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie

Zał. 2 - warunki, tryb i termin rekrutacji na stacjonarne jednolite studia magisterkie na kierunku weterynaria na profilu praktycznym

Zał. 3 - sposób przeliczania ocen na punkty UR na podstawie świadectw maturalnych uzyskanych poza granicami Polski

Zał. 4 - zasady kwalifikacji dla kandydatów przyjmowanych na podstawie osiągnięć w procesie efektów uczenia się

Zał. 5 - warunki i tryb rekrutacji na studia dla kandydatów cudzoziemców

zał. 6 - uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów

     
Informacje wydziałowe:

    Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
    Wydział Leśny
    Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
    Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
    Wydział Technologii Żywności
    Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
    Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
    Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej

Informator URK
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska