rekrutacja
Rekrutacja

 

 

 

Witamy na stronie poświęconej rekrutacji na studia w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

 

Informacja dla kandydatów ze szczególnymi potrzebami, z niepełnosprawnościami oraz przewlekle chorujących:

Zgodnie z zasadą równych praw i obowiązków, kandydaci ze szczególnymi potrzebami, z niepełnosprawnościami oraz przewlekle chorujący, którzy chcą studiować na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, podlegają tej samej procedurze rekrutacyjnej, co wszyscy inni kandydaci.
Jeśli potrzebujesz wsparcia podczas rekrutacji na studia skontaktuj się z Wydziałowymi Komisjami Rekrutacyjnymi lub Biurem Rekrutacji na Studia i wypełnij krótki formularz lub skontaktuj się z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami URK.

Zachęcamy również do zapoznania się z krótkim poradnikiem dla kandydatów traktującym o studiowaniu, wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz uczelni "bez barier" zamieszczonym na stronie: poradnik dla kandydata  "Studiowanie z niepełnosprawnościami".

 

Informujemy, że rekrutacja na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie oraz studia drugiego stopnia dla absolwentów studiów licencjackich i wybranych studiów inżynierskich rozpoczęła się 3 czerwca 2024 r.

Zapraszamy!

Kliknij kafelek INTERNETOWA REJESTRACJA  KANDYDATÓW (powyżej) i wybierz interesującą Cię rekrutację, a następnie postępuj według wskazówek opisanych poniżej.

 

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA KROK PO KROKU:

1. Załóż i aktywuj konto. Pamiętaj, aby podać adres mailowy, którego naprawdę używasz. Po założeniu konta, otrzymasz na podany adres link aktywacyjny,

2. Uzupełnij formularze osobowe,

3. Wgraj swoje aktualne zdjęcie zgodne z wymaganiami do polskiego dowodu osobistego, (wykonane na jasnym tle, przodem, bez nakrycia głowy). Zdjęcie będzie wykorzystane do ankiety osobowej oraz do legitymacji studenckiej i przed wpisem na studia musi być zaakceptowane przez administratora.

4. Uzupełnij zakładkę "Wykształcenie". Wybierz typ dokumentu, rok jego wydania i kraj, w którym został wydany. Pozostałe informacje (numer, data wydania, instytucja wydająca itp.) trzeba uzupełnić przed wpisem na studia.

   4.a. Rekrutacja na pierwszy stopień studiów i jednolite studia magisterkie:

      - w zakładce "wykształcenie", za pomocą opcji "dodaj dokument" wybierz rodzaj matury, którą zdawałeś/zdawałaś. Po zatwierdzeniu kliknij w "edytuj", a po otwarciu okna edycji - "dodaj plik", następnie wgraj plik świadectwa dojrzałości. Jeśli poprawiałeś/poprawiałaś maturę, dodatkowo wgraj aneks do świadectwa dojrzałości. UWAGA! Jeśli ukończyłeś/aś technikum i posiadasz dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, informujesz nas o tym za pomocą obowiązkowej ankiety. Sprawdź listę zawodów technika uwzglednianą w kwalifikacji na poszczególne kierunki (tab. 3). Świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe i certyfikaty kwalifikacji zawodowej nie będa brane pod uwagę.

     - wprowadź wyniki, dotyczy również Maturzystów 2024, którzy nie udzielili zgody na pobranie wyników z Krajowego Rejestru Matur (SIO-KReM). Aby wprowadzić wyniki, kliknij ikonkę "edytuj wyniki egzaminów", pojawi się tabelka do uzupełnienia, uzupełnij ją następnie kliknij "zapisz". Bez wprowadzenia wyników nie bedziesz mógł/mogła zapisać się na wybrany kierunek studiów.


Uwaga Maturzyści 2024!
Aby dokonać zgłoszenia rekrutacyjnego przed 9 lipca 2024 r., to jest przed ogłoszeniem wyników maturalnych, należy w opisanej powyżej tabelce uzupełnić pierwszą kolumnę zaznaczając kolejno, które przedmioty i na jakim poziomie były zdawane na maturze, a następnie kliknąć "Zapisz". Po tej czynności będzie można dokonać zgłoszenia rekrutacyjnego na studia w sposób opisany poniżej w punkcie 5.

   
4
.b. Rekrutacja na drugi stopień studiów:

     - w zakładce "wykształcenie", za pomocą opcji "dodaj dokument" wybierz rodzaj dyplomu (inżyniera, licencjata lub magisterski). Po zatwierdzeniu kliknij w "edytuj", a po otwarciu okna edycji - "dodaj plik", następnie wgraj skan dyplomu, a w przypadku jego braku jego wersji papierowej wgraj skan zaświadczenia o zdanym egzaminie dyplomowym     

    - wprowadź wyniki (ocenę na dyplomie i średnią ocen z suplementu), bez nich nie bedziesz mógł/mogła zapisać się na wybrany kierunek studiów.     

    - jeśli system zapyta o wykształcenie średnie, wybierz rodzaj matury, którą zdawałeś/zdawałaś ale nie wpisuj wyników matury. Wyniki maturalne w rekrutacji na II stopień nie są potrzebne.

    - jeśli jesteś absolwentem kierunku pokrewnego wówczas prześlij do Zespołu Rekrutacyjnego skan wniosku o stwierdzenie zgodnosci efektów uczenia się wraz z suplementem do dyplomu na adres mailowy Zespołu Rekrutacyjnego.

5. Dokonaj zgłoszenia rekrutacyjnego. W niebieskim menu, w prawym górnym rogu znajdź odnośnik Oferta, następnie studia prowadzące aktualnie nabór. Wybierz studia, na które chcesz aplikować i w karcie wybranych studiów kliknij zielony przycisk "Zapisz się", sprawdź poprawność danych w formularzu zgłoszenia rekrutacyjnego,

6. Uzupełnij dodatkowe dane w formularzu zgłoszeniowym, jeśli są wymagane,

7. W przypadku konieczności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, informacja na ten temat będzie umieszczona na koncie w zakładce "Wiadomości",

8. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej na indywidualny numer rachunku bankowego wygenerowany w systemie rejestracji online, informację znajdziesz na swoim koncie w zakładce "Płatności". Opłata 85 zł (jednorazowa) obejmuje rejestrację na: od jednego do maksymalnie trzech kierunków.

9. Sprawdź wyniki rekrutacji, w dniu wskazanym w harmonogramie rekrutacji (zakładka TERMINY) zaloguj sie do swojego konta i sprawdź swój wynik w zakładce "Zgłoszenia rekrutacyjne".

 

10. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia:

  a) zapoznają się z odnośnikiem "Dokumenty i dalsze kroki" na swoim koncie w zakładce zgłoszenia rekrutacyjnego, zawierającym dokumenty do pobrania i informacje potrzebne do wpisu na studia,

  b) wnoszą opłatę za legitymację studencką w wysokości 22 zł na konto właściwego wydziału: opłaty

  c) składają komplet dokumentów w wyznaczonej siedzibie zespołu rekrutacyjnego: kontakt

 d) Kandydatom zakwalifikowanym na studia na kierunek, na który wymagane jest zaświadczenie lekarskie [lista kierunków], będą wydawane skierowania do przychodni medycyny pracy na przeprowadzenie badań lekarskich w celu wydania zaświadczenia o braku przeciwskazań do studiowania na tym kierunku. Zaświadczenie najlepiej dostarczyć do dziekanatu we wrześniu w dniu wpisu na listę studentów.

W ramach umowy z Małopolskim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Krakowie, realizowane są badania dla kandydatów do szkół wyższych. Rejestracja na podstawie skierowania wystawionego wyłącznie przez Komisję Rekrutacyjną Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Należy mieć ze sobą dowód osobisty. 

 

Lista Przychodni Medycyny Pracy

 

Uwaga, kandydat podczas wpisu na studia musi potwierdzić swoją tożsamość poprzez okazanie dowodu osobistego lub, w przypadku braku, paszportu.

Osoby niezakwalifikowane oczekują na liście rezerwowej.

Jeśli z powodu choroby, pracy lub wyjazdu nie możesz osobiście złożyć dokumentów i dokonać wpisu na studia, mozesz wyznaczyć pełnomocnika. Pełnomocnik musi potwierdzić swoją tożsamość poprzez okazanie swojego dowodu osobistego oraz kopii dowodu tożsamości kandydata, którego reprezentuje. 

Sprawdź zakładkę do pobrania

 

Informacji szczegółowych o rekrutacji na poszczególne kierunki studiów udzielają: wydziałowe zespoły rekrutacyjne 

W Uniwersytecie Rolniczym istnieje 7 wydziałów oraz Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej prowadzące kierunek weterynaria.

Aktualnie uruchomionych jest 30 kierunków studiów, w tym 2 prowadzone wyłącznie w języku angielskim i 6 prowadzonych zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Uchwała nr 80/2023 Senatu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu i terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w roku akademickim 2024/2025

Załączniki do uchwały nr 80/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r.

Uchwała nr 123/2023 Senatu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu nr 80/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu i terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w roku akademickim 2024/2025

Uchwała nr 24/2024 Senatu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 27 marca 2024 r. Dotyczy: nowelizacji Uchwały Senatu nr 80/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie warunków, trybu i terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w roku akademickim 2024/2025, znowelizowanej Uchwałą Senatu nr 123/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r.

Uchwała nr 43/2024 Senatu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 7 maja 2024 r. Dotyczy: nowelizacji Uchwały Senatu nr 80/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu i terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w roku akademickim 2024/2025, znowelizowanej Uchwałami Senatu nr 123/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. i 24/2024 z dnia 27 marca 2024 r.

Uchwała nr 48/2024 Senatu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 22 maja 2024 r. Dotyczy: nowelizacji Uchwały Senatu nr 80/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu i terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w roku akademickim 2024/2025, znowelizowanej Uchwałami Senatu nr 123/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r., 24/2024 z dnia 27 marca 2024 r. i 43/2024 z dnia 7 maja 2024 r.

Uchwała nr 61/2024 Senatu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie określenia uprawnień laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych, ubiegających się na studia w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w roku akademickim 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029

załącznik do uchwały nr 61/2024 z dnia 19 czerwca 2024 r.

 

     
Informacje wydziałowe:

    Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
    Wydział Leśny
    Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
    Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
    Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
    Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
    Wydział Technologii Żywności
      
    Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej

 

   https://www.instagram.com/rekrutacja_urk

 

 

Informator URK
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska