BanerUR
Terminy

TERMINY REJESTRACJI W SYSTEMIE ERK
w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

System elektronicznej rejestracji kandydatów (ERK) na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019 został uruchomiony 15 stycznia 2019 r.

 

STUDIA STACJONARNE

Rejestracja na studia stacjonarne II stopnia na wymienione kierunki potrwa do:

 architektura krajobrazu  10.02.2019 r.
 biogospodarka  10.02.2019 r.
 biotechnologia  13.02.2019 r.
 bioinzynieria zwierząt  22.02..2019 r.
 dietetyka  27.02.2019 r.
 geodezja i kartografia  10.02.2019 r.
 gospodarka przestrzenna  10.02.2019 r.
 inżynieria i gospodarka wodna  10.02.2019 r.
 inżynieria środowiska  10.02.2019 r.
 jakość i bezpieczeństwo środowiska  10.02.2019 r.
jakość i bezpieczeństwo żywności  27.02.2019 r.
leśnictwo  17.02.2019 r.
ochrona środowiska  10.02.2019 r.
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami  10.02.2019 r.
ogrodnictwo  13.02.2019 r.
rolnictwo  10.02.2019 r.
sztuka ogrodowa  13.02.2019 r.
technika rolnicza i leśna  10.02.2019 r.
technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych  13.02.2019 r.
technologia żywności i żywienie czlowieka  27.02.2019 r.
zarządzanie i inżynieria produkcji  10.02.2019 r.
zootechnika  22.02.2019 r.

 

Rejestracja na studia stacjonarne II stopnia prowadzone w języku angielskim na wymienionych kierunkach potrwa do:

 forestry  17.02.2019 r.
   

STUDIA NIESTACJONARNE

Rejestracja na studia niestacjonarne II stopnia na wymienione kierunki potrwa do:

 biogospodarka  10.02.2019 r.
 bioinżynieria zwierząt  22.02.2019 r.
 geodezja i kartografia  10.02.2019 r.
 gospodarka przestrzenna  10.02.2019 r.
 inżynieria środowiska  10.02.2019 r.
 jakość i bezpieczeństwo środowiska  10.02.2019 r.
 leśnictwo  17.02.2019 r.
 ochrona środowiska  10.02.2019 r.
 odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami  10.02.2019 r.
 ogrodnictwo  13.02.2019 r.
rolnictwo  10.02.2019 r.
sztuka ogrodowa  13.02.2019 r.
technika rolnicza i leśna  10.13.2019 r.
technologia roślin leczniczych i prodrowotnych  13.02.2019 r.
zarządzanie i inżynieria produkcji  10.02.2019 r.

 

System ERK zamyka się o północy we wskazanych wyżej terminach. Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego nastapi w terminie najpóźniej do 5 dni od daty zamknięcia rejestracji w systemie ERK na dany kierunek.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska