URK
Terminy

 

TERMINY REJESTRACJI W SYSTEMIE IRK

Informujemy, że rekrutacja na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie oraz studia drugiego stopnia dla absolwentów studiów licencjackich i wybranych studiów inżynierskich rozpoczęła się 3 czerwca 2024 r.

REKRUTACJA - KONTAKT 


PIERWSZA TURA (PODSTAWOWA)

dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich:

dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie IRK do 11 lipca 2024 r.

wnoszenie opłaty rekrutacyjnej (85 zł) do ostatniego dnia dokonywania zgłoszenia na kierunek

ogłoszenie wyników 16 lipca 2024 r.

 

Terminy dla studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich

 
 

  

Kierunki studiów pierwszego stopnia

agrobiologia (tylko stacjonarne)

architektura krajobrazu (tylko stacjonarne)

biogospodarka

bioinformatyka i analiza danych (tylko stacjonarne)

bioinżynieria zwierząt (tylko stacjonarne)

biologia stosowana (tylko stacjonarne)

biotechnologia (tylko stacjonarne)

browarnictwo i słodownictwo (tylko stacjonarne)

budownictwo (tylko stacjonarne)

dietetyka (tylko stacjonarne)

doradztwo i administracja rolnicza (tylko stacjonarne)

ekonomia

etologia i psychologia zwierząt (tylko stacjonarne)

finanse i rachunkowość (tylko stacjonarne)

gastronomia i catering dietetyczny

geodezja i kartografia

geoinformatyka

gospodarka przestrzenna

inżynieria i gospodarka wodna (tylko stacjonarne)

inżynieria mechatroniczna

inżynieria środowiska 

leśnictwo 

ochrona bioróżnorodności (tylko stacjonarne)

ochrona środowiska

odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami 

ogrodnictwo

rolnictwo

sztuka ogrodowa

technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych

technologia żywności i żywienie człowieka

transport i logistyka

zarządzanie

zarządzanie i inżynieria produkcji

zootechnika

 

Kierunek studiów jednolitych magisterskich

 weterynaria

 

 Kierunki studiów drugiego stopnia

 biologia stosowana (tylko stacjonarne)

 dietetyka (tylko niestacjonarne)

 ekonomia

 technologia żywności i żywienie człowieka (tylko niestacjonarne)

 

 

 


Informator URK
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska