BanerUR
Terminy

TERMINY REJESTRACJI W SYSTEMIE ERK
w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

System elektronicznej rejestracji kandydatów (ERK)


 STUDIA  STACJONARNE

  REKRUTACJA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PO STUDIACH INŻYNIERSKICH
  KIERUNEK STUDIÓW  REJESTRACJA W ERK
 od 15 stycznia 2020 r. do:
  architektura krajobrazu    13 lutego 2020 r.
  biogospodarka    08 lutego 2020 r.
  bioinżynieria zwierząt    23 lutego 2020 r.
  biotechnologia    16 lutego 2020 r.
  browarnictwo i słodownictwo    24 lutego 2020 r.
  dietetyka    24 lutego 2020 r.
  geodezja i kartografia    13 lutego 2020 r.
  gospodarka przestrzenna    13 lutego 2020 r.
  inżynieria i gospodarka wodna    13 lutego 2020 r.
  inżynieria środowiska    13 lutego 2020 r.
  jakość i bezpieczeństwo żywności    24 lutego 2020 r.
  leśnictwo    17 lutego 2020 r.
  ochrona środowiska    08 lutego 2020 r.
  odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami    02 lutego 2020 r.
  ogrodnictwo    16 lutego 2020 r.
  rolnictwo    08 lutego 2020 r.
  sztuka ogrodowa    16 lutego 2020 r.
  technika rolnicza i leśna    02 lutego 2020 r.
  technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych    16 lutego 2020 r.
  technologia żywności i żywienie człowieka    24 lutego 2020 r.
  winogrodnictwo i enologia    16 lutego 2020 r.
  zarządzanie i inżynieria produkcji    02 lutego 2020 r.
  zootechnika    23 lutego 2020 r.

  

STUDIA NIESTACJONARNE

  REKRUTACJA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PO STUDIACH INŻYNIERSKICH
   KIERUNEK STUDIÓW  REJESTRACJA W ERK
 od 15 stycznia 2020 r. do:
  biogospodarka    08 lutego 2020 r.
  bioinżynieria zwierząt    23 lutego 2020 r.
  geodezja i kartografia    13 lutego 2020 r.
  gospodarka przestrzenna    13 lutego 2020 r.
  inżynieria środowiska    13 lutego 2020 r.
 leśnictwo    17 lutego 2020 r.
  ochrona środowiska    08 lutego 2020 r.
  odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami    02 lutego 2020 r.
  ogrodnictwo    16 lutego 2020 r.
  rolnictwo    08 lutego 2020 r.
  sztuka ogrodowa    16 lutego 2020 r.
  technika rolnicza i leśna    02 lutego 2020 r.
  technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych    16 lutego 2020 r.
  zarządzanie i inżynieria produkcji    02 lutego 2020 r.

 

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska