URK
Terminy

TERMINY REJESTRACJI W SYSTEMIE ERK
w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

Informujemy, że system elektronicznej rejestracji kandydatów (ERK) na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia (magisterskie) na rok akademicki 2017/2018, został uruchomiony 1 czerwca 2017 r.

UWAGA!

Rekrutacja na studia trwa. Załóż konto ERK, dokonaj opłaty i zarejestruj się na wybrany kierunek (lub kierunki). Płacisz tylko jeden raz: 85 zł za założenie konta, bez względu na liczbę kierunków, na które dokonujesz rejestracji (lub 120 zł, jeśli pośród wybranych kierunków znajduje się  architektura krajobrazu). Jeżeli uczestniczyłeś w pierwszym naborze i posiadasz już konto ERK, nie musisz zakładać nowego. Wystarczy dokonać kolejnej rejestracji na wybrany dostępny kierunek.

Poniżej podajemy listę kierunków, wraz z terminami, na które można dokonywać rejestracji. Sugerowana liczba kierunków do wyboru i rejestracji wynosi od jednego do trzech. W przypadku dodatkowego naboru, liczba ta może być większa. Nie liczy się kolejność wyboru. To znaczy, że kandydat wybierając więcej niż jeden kierunek, będzie podlegał kwalifikacji, na każdym kierunku w równym stopniu. Do kandydata należy ostateczny wybór, gdzie złoży dokumenty, rezygnując równocześnie z pozostałych kierunków, na które się zakwalifikował.

Pamiętaj! Rejestracja musi być widoczna na Twoim koncie. Jeżeli jej nie widzisz, to znaczy, że nie dokończyłeś rejestracji nie zatwierdzając jej dwukrotnie.

System ERK dla studiów stacjonarnych I stopnia zamyka się zgodnie z terminami podanymi poniżej, o północy. Wyniki o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu (umieszczeniu na liście rezerwowej) na studia będą umieszczone w zakładce komunikaty w systemie ERK. Osoby zakwalifikowane na studia zostaną poproszone o złożenie dokumentów w wydziałowych komisjach rekrutacyjnych w wyznaczonym terminie. Osoby niezakwalifikowane oczekują na liście rezerwowej.

 

STUDIA STACJONARNE:

Rejestracja na studia stacjonarne I stopnia:

Dodatkowy nabór: 

biogospodarka do:

01.10.2017 r.

bioinżynieria zwierząt do:

22.09.2017 r.

biologia stosowana do:

22.09.2017 r.

ekonomia do:

01.10.2017 r.

ichtiologia i rybactwo śródlądowe do:

22.09.2017 r.

inżynieria i gospodarka wodna do:

01.10.2017 r.

inżynieria środowiska do:

01.10.2017 r.

jakość i bezpieczeństwo środowiska do:

01.10.2017 r.

ochrona środowiska do:

01.10.2017 r.

ogrodnictwo do:

22.09.2017 r.

rolnictwo do:

01.10.2017 r.

zarządzanie do:

01.10.2017 r.

zootechnika do:

(hodowla zwierząt, hodowla i użytkowanie koni, hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych, prewencja weterynaryjna i ochrona zdrowia zwierząt)

22.09.2017 r.

 

 

 

 

Rejestracja na studia stacjonarne II stopnia po licencjacie na kierunki:

agroecology do:

01.10.2017 r.

biologia stosowana do:

22.09.2017 r.

ekonomia do:

01.10.2017 r.

jakość i bezpieczeństwo środowiska do:

01.10.2017 r.

ochrona środowiska do:

01.10.2017 r.

  

STUDIA NIESTACJONARNE:

Rejestracja na studia niestacjonarne I stopnia:

Dodatkowy nabór: 

biogospodarka do:

01.10.2017 r.

ekonomia do:

01.10.2017 r.

inżynieria środowiska do:

01.10.2017 r.

jakość i bezpieczeństwo środowiska do:

01.10.2017 r.

ochrona środowiska do:

01.10.2017 r.

ogrodnictwo do:

22.09.2017 r.

rolnictwo do:

01.10.2017 r.

zarządzanie do:

01.10.2017 r.

zootechnika do:

22.09.2017 r.

odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami do:

01.10.2017 r.

transport i logistyka do:

01.10.2017 r.

zarządzanie i inżynieria produkcji do:

01.10.2017 r.

 

Rejestracja na studia niestacjonarne II stopnia na kierunek:

ekonomia do:

01.10.2017 r.

jakość i bezpieczeństwo środowiska do:

01.10.2017 r.

ochrona środowiska do:

01.10.2017 r.

zootechnika do:

22.09.2017 r.

 

 

Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego nastąpi w terminie do 5 dni od daty zakończenia rejestracji w systemie ERK na dane studia. Architektura krajobrazu w dniu 19.09.2017 r. przeprowadzi egzamin z rysunku odręcznego (Wydz. Biotechnologii i Ogrodnictwa przy Al. 29 Listopada 54, sala 130).

Potwierdzenie wyboru studiów w Uniwersytecie Rolniczym i przyjmowanie wymaganych dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia, wynosi do 7 dni od daty opublikowania na indywidualnym koncie ERK kandydata, informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia.

Ogłaszanie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z list rezerwowych w miarę zwalnianych miejsc następuje co 2 tygodnie.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2017 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR