Baner URK
Terminy

TERMINY REJESTRACJI W SYSTEMIE ERK
w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

Informujemy, że proces rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia oraz studia II stopnia dla kandydatów z tytułem licencjat na rok akademicki 2017/2018, został zakończony. 

System elektronicznej rejestracji kandydatów (ERK) na studia II stopnia dla kandydatów z tytułem inżynier, został uruchomiony 15 stycznia 2018 r.

Zapraszamy

Terminy rejestracji na poszczególne kierunki studiów II stopnia:

studia stacjonarne:

 architektura krajobrazu   do 20.02.2018 r.
 dietetyka  do 28.02.2018 r.
 jakość i bezpieczeństwo żywności
 technologia żywności i żywienie człowieka
 inżynieria i gospodarka wodna  do 25.02.2018 r.
 inżynieria środowiska
 gospodarka przestrzenna  do 21.02.2018 r.
 biogospodarka
 jakość i bezpieczenstwo środowiska
 ochrona środowiska
 rolnictwo
 biotechnologia  do 28.02.2018 r.
 ogrodnictwo
 sztuka ogrodowa
 technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
 zootechnika  do 27.02.2018 r.
 technika rolnicza i leśna
 odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
 zarządzanie i inżynieria produkcji
 
 
studia niestacjonarne:
 
 gospodarka przestrzenna  do 21.02.2018 r.
 biogospodarka 
 jakość i bezpieczeństwo środowiska
 ochrona środowiska
 rolnictwo
 geodezja i kartografia  do 25.02.2018 r.
 inżynieria środowiska
 ogrodnictwo  do 28.02.2018 r.
 sztuka ogrodowa
 leśnictwo  do 25.02.2018 r.
 technika rolnicza i leśna  do 27.02.2018 r.
 odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
 zarządzanie i inżynieria produkcji
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2018 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR