BanerUR
Terminy

TERMINY REJESTRACJI W SYSTEMIE ERK
w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

System elektronicznej rejestracji kandydatów (ERK) na studia w roku akademickim 2018/2019 został uruchomiony 4 czerwca 2018 r.

Poniżej podajemy listę kierunków wraz z terminami, na które mozna dokonywać rejestracji. Sugerowana liczba kierunków do wyboru i rejestracji wynosi od jednego do trzech. W przypadku dodatkowego naboru, liczba ta może być większa. Nie liczy się kolejność wyboru. To znaczy, że kandydat wybierając więcej niż jeden kierunek, będzie podlegał kwalifikacji, na każdym kierunku w równym stopniu. Do kandydata nalezy ostateczy wybór, gdzie złoży dokumenty, rezygnując równocześnie z pozostałych kierunków, na które się zakwalifikował.

Pamiętaj! Rejestracja musi być widoczna na Twoim koncie. Jeżeli jej nie widzisz, to znaczy, że nie dokończyłeś rejestracji nie zatwierdzając jej dwukrotnie.

System ERK dla studiów stacjonarnych I stopnia zamyka się zgodnie z terminami podanymi poniżej, o północy. Wyniki o zakwalifikowaniu (umieszczeniu na liście rezerwowej) na studia będą umieszczone w zakładce komunikaty w systemie ERK. Osoby zakwalifikowane na studia zostaną poproszone o złożenie dokumentów w wydziałowych komisjach rekrutacyjnych w wyznaczonym terminie. Po zakwalifikowaniu konieczne jest również uzupełnienie zakładki "przyjęcia na studia" w systemie ERK. Osoby niezakwalifikowane oczekują na liście rezerwowej.

 

STUDIA STACJONARNE

 Rejestracja na studia stacjonarne I stopnia  dodatkowy nabór:

  termin rejestracji do:
biologia stosowana 23.09.2018 r.
bioinżynieria zwierząt 23.09.2018 r.
zootechnika 23.09.2018 r.
   
inżynieria środowiska 25.09.2018 r.
inżynieria i gospodarka wodna 25.09.2018 r.
   
biogospodarka 24.09.2018 r.
ekonomia 24.09.2018 r.
jakość i bezpieczeństwo środowiska 24.09.2018 r.
ochrona środowiska 24.09.2018 r.
rolnictwo 24.09.2018 r.
zarządzanie 24.09.2018 r.

 

Rejestracja na studia stacjonarne II stopnia po licencjacie:

  termin rejestracji do:
biologia stosowana: 21.09.2018 r.
   
ochrona środowiska 24.09.2018 r.
jakość i bezpieczeństwo środowiska 24.09.2018 r.

  

Rejestracja na studia stacjonarne I stopnia prowadzone w języku angielskim  drugi nabór:

  termin rejestracji do:
agriculture 24.09.2018 r.

 

Rejestracja na studia stacjonarne II stopnia prowadzone w języku angielskim:

  termin rejestracji do:
agriculture - the University of Agriculture - open space for you 24.09.2018 r.
environmental protection - the University of Agriculture - open space for you 24.09.2018 r.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Rejestracja na studia niestacjonarne I stopnia  dodatkowy nabór:

  termin rejestracji do:
biogospodarka 24.09.2018 r.
rolnictwo 24.09.2018 r.
jakość i bezpieczeństwo środowiska 24.09.2018 r.
ochrona środowiska 24.09.2018 r.
ekonomia 24.09.2018 r.
zarządzanie 24.09.2018 r.
   
zootechnika 23.09.2018 r.
   
inżynieria środowiska 25.09.2018 r.
geodezja i kartografia 30.09.2018 r.
   
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami 24.09.2018 r.
zarządzanie i inżynieria produkcji 24.09.2018 r.

 

Rejestracja na studia niestacjonarne II stopnia:

  termin rejestracji do:
zootechnika: 21.09.2018 r.

 

Rejestracja na studia niestacjonarne II stopnia  drugi nabór:

  termin rejestracji do:
ekonomia 24.09.2018 r.
ochrona środowiska (po licencjacie) 24.09.2018 r.
jakość i bezpieczeństwo środowiska 24.09.2018 r.

 

System ERK zamyka się o północy we wskazanych wyżej terminach. Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego nastąpi w terminie do 5 dni od daty zakończenia rejestracji w systemie ERK na dany kierunek.

Przyjmowanie wymaganych dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia odbywa się w terminie do 7 dni od daty opublikowania na indywidualnym koncie ERK kandydata, komunikatu o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia.

Ogłaszanie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z list rezerwowych w miarę zwalnianych miejsc następuje co 2 tygodnie.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2018 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska