URK
Terminy

 

TERMINY REJESTRACJI W SYSTEMIE ERK
w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

 

Zakończyliśmy rekrutację na studia II stopnia (po studiach inżynierskich) w roku akademickim 2021/2022

REKRUTACJA
na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie oraz studia II stopnia po licencjacie
na rok akademicki 2022/2023
rozpocznie się 1 czerwca 2022 r.

ZAPRASZAMY!

 

 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

 


REKRUTACJA NA STUDIA
rejestracja w systemie IRK (wybór kierunków)


 terminy rejestracji

 studia stacjonarne I stopnia - rejestracja od 1 czerwca do 11 lipca 2022 r.

ogłoszenie wyników - 13 lipca 2022 r.

 

studia niestacjonarne I stopnia - rejestracja od 1 czerwca do 1 sierpnia 2022 r.

ogłoszenie wyników - 3 sierpnia 2022 r.

  
Rekrutacja zostanie przeprowadzona na kierunki I stopnia:

architektura krajobrazu (tylko studia stacjonarne)

biogospodarka

bioinżynieria zwierząt (tylko studia stacjonarne)

biologia stosowana (tylko studia stacjonarne)

biotechnologia (tylko studia stacjonarne)

browarnictwo i słodownictwo (tylko studia stacjonarne)

dietetyka (tylko studia stacjonarne)

ekonomia

etologia i psychologia zwierząt (tylko studia stacjonarne)

geodezja i kartografia

gospodarka przestrzenna

inżynieria i gospodarka wodna (tylko studia stacjonarne)

inżynieria środowiska

leśnictwo

ochrona środowiska

odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

ogrodnictwo

rolnictwo

sztuka ogrodowa

technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych

technologia żywności i żywienie człowieka

transport i logistyka

zarządzanie

zarządzanie i inżynieria produkcji

zootechnika


Rekrutacja zostanie przeprowadzona na kierunki II stopnia:

biologia stosowana

dietetyka (tylko studia niestacjonarne)

ekonomia

jakość i bezpieczeństwo środowiska

technologia żywności i żywienie człowieka (tylko studia niestacjonarne)

 


Informator URK
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska