BanerUR
Terminy

TERMINY REJESTRACJI W SYSTEMIE ERK
w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

System elektronicznej rejestracji kandydatów (ERK) na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020 został uruchomiony 3 czerwca 2019 r.


Harmonogram rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w 2019 r.

 STUDIA  STACJONARNE

 Uruchomienie systemu ERK  3 czerwca
 Zakładanie kont w systemie ERK  od 3 czerwca
 REKRUTACJA NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 
 Kandydaci posiadający nową maturę
 Wprowadzenie do systemu ERK wyników matury 2019 oraz informacji o osiągnięciach w  olimpiadach i konkursach  od 4 lipca
 Wprowadzenie do systemu ERK wyników matury z lat ubiegłych oraz informacji o osiągnięciach w olimpiadach i konkursach  od 3 czerwca
 Kandydaci posiadający starą maturę (sprzed 2005 r.), której wynik wyrażony był oceną w skali 2-5 lub 1-6 
dostarczenie do komisji skanów świadectw dojrzałości oraz zaświadczeń, o których mowa w art. 44zzp ust. 2 ustawy o systemie oświaty przez kandydatów posiadających starą maturę  do 9 lipca
 Kandydaci posiadający inną maturę zagraniczną, maturę IB oraz maturę EB
 Dostarczenie do komisji skanów dokumentów potwierdzających uzyskane wyniki maturalne  do 8 lipca
 pierwszy nabór (podstawowy) 
 rejestracja w systemie ERK na studia pierwszego stopnia  do 9 lipca
 Potwierdzenie rejestracji poprzez dokonanie opłaty rekrutacyjnej (opłata jednorazowa)  do 9 lipca
 Ogłoszenie wyników na liście rankingowej  11-12 lipca
 Dostarczenie dokumentów i wpis na listę studentów zgodnie z komunikatem w ERK
 Rekrutacja uzupełniająca w przypadku niewypełnienia limitu przyjęć:
 Drugi nabór 
 Rejestracja w systemie ERK  do 24 lipca
 Ogłoszenie wyników na liście rankingowej  do 26 lipca
 Kierunki do wyboru:
 biogospodarka
 ekonomia
 inżynieria i gospodarka wodna
 inżynieria środowiska
 jakość i bezpieczeństwo środowiska
 ochrona środowiska
 rolnictwo
 technika rolnicza i leśna
 zarządzanie
 
 Wyjątek: rejestracja na kierunek geodezja i kartografia  do 22 lipca
 ogłoszenie wyników (geodezja i kartografia)  do 23 lipca
 Wyjątek: rejestracja na kierunek gospodarka przestrzenna  do 21 lipca
 ogłoszenie wyników (gospodarka przestrzenna)  do 23 lipca
 Dostarczenie dokumentów i wpis na listę studentów zgodnie z komunikatem w ERK
 Trzeci nabór 
 Rejestracja w systemie ERK  do 20 sierpnia
 Ogłoszenie wyników na liście rankingowej  do 23 sierpnia
 Dostarczenie dokumentów i wpis na listę studentów zgodnie z komunikatem w ERK
 Czwarty nabór 
 Rejestracja w systemie ERK  do 15 września
 Ogłoszenie wyników na liście rankingowej  do 18 września
 Dostarczenie dokumentów i wpis na listę studentów zgodnie z komunikatem w ERK
 REKRUTACJA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
 biologia stosowana  do 18 wrzesnia
 ekonomia  do 30 lipca
 jakość i bezpieczeństwo środowiska (po licencjacie)  do 30 lipca
 REKRUTACJA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
 Agriculture - open space for you  do 30 stycznia 2020 r.
 Environmental and Plant Biotechnology  do 31 lipca 2019 r.
 International Master of Horticultural Science  do 31 lipca 2019 r.
 Environmental Protection - Agroecology  do 30 lipca 2019 r.
 Environmental Protection - open space for you  do 30 stycznia 2020 r.

 

STUDIA  NIESTACJONARNE

 Uruchomienie systemu ERK  3 czerwca
 Zakładanie kont w systemie ERK  od 3 czerwca
 REKRUTACJA NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 
 Kandydaci posiadający nową maturę
 Wprowadzenie do systemu ERK wyników matury 2019 oraz informacji o osiągnięciach w olimpiadach i konkursach  od 4 lipca
 Wprowadzenie do systemu ERK wyników matury z lat ubiegłych oraz informacji o osiągnięciach w olimpiadach i konkursach  od 3 czerwca
 Kandydaci posiadający starą maturę (sprzed 2005 r.), której wynik wyrażony był oceną w skali 2-5 lub 1-6 
Dostarczenie do komisji skanów świadectw dojrzałości oraz zaświadczeń, o których mowa w art. 44zzp ust. 2 ustawy o systemie oświaty przez kandydatów posiadających starą maturę  do 20 sierpnia
 Kandydaci posiadający inną maturę zagraniczną, maturę IB oraz maturę EB 
 Dostarczenie do komisji skanów dokumentów potwierdzających uzyskane wyniki maturalne  do 19 sierpnia
 Pierwszy nabór (podstawowy) 
 Rejestracja w systemie ERK na studia pierwszego stopnia  do 20 sierpnia
 Potwierdzenie rejestracji poprzez dokonanie opłaty rekrutacyjnej (opłata jednorazowa)  do 20 sierpnia
 Ogłoszenie wyników na liście rankingowej  do 23 sierpnia
 Dostarczenie dokumentów i wpis na listę studentów zgodnie z komunikatem w ERK
 Wyjątek: opłata rekrutacyjna i rejestracja na kierunek leśnictwo
 do 14 lipca
 ogłoszenie wyników (leśnictwo)  do 16 lipca
 Wyjątek: opłata rekrutacyjna i rejestracja na kierunek geodezja i kartografia  do 4 sierpnia
 ogłoszenie wyników (geodezja i kartografia)  do 7 sierpnia
 Kierunki do wyboru:
 biogospodarka
 bioinżynieria zwierząt
 ekonomia
 geodezja i kartografia
 gospodarka przestrzenna
 inżynieria środowiska
 jakość i bezpieczeństwo środowiska
 leśnictwo
 ochrona środowiska
 odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
 ogrodnictwo
 rolnictwo
 sztuka ogrodowa
 technika rolnicza i leśna
 technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
 technologia żywności i żywienie człowieka
 transport i logistyka
 zarządzanie
 zarządzanie i inżynieria produkcji
 zootechnika
 
 Rekrutacja uzupełniająca w przypadku niewypełnienia limitu przyjęć:
 Drugi nabór 
 Rejestracja w systemie ERK  do 15 września
 Ogłoszenie wyników na liście rankingowej  do 18 września
 Dostarczenie dokumentów i wpis na listę studentów zgodnie z komunikatem w ERK
 REKRUTACJA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
 dietetyka  do 20 sierpnia
 ekonomia  do 30 lipca
 jakość i bezpieczeństwo środowiska (po licencjacie)  do 30 lipca
 technologia żywności i żywienie człowieka  do 20 sierpnia
 zootechnika  do 18 września

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska