BanerUR
Terminy

TERMINY REJESTRACJI W SYSTEMIE ERK
w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

System elektronicznej rejestracji kandydatów (ERK) na studia w roku akademickim 2018/2019 został uruchomiony 4 czerwca 2018 r.

Poniżej podajemy listę kierunków wraz z terminami, na które mozna dokonywać rejestracji. Sugerowana liczba kierunków do wyboru i rejestracji wynosi od jednego do trzech. W przypadku dodatkowego naboru, liczba ta może być większa. Nie liczy się kolejność wyboru. To znaczy, że kandydat wybierając więcej niż jeden kierunek, będzie podlegał kwalifikacji, na każdym kierunku w równym stopniu. Do kandydata nalezy ostateczy wybór, gdzie złoży dokumenty, rezygnując równocześnie z pozostałych kierunków, na które się zakwalifikował.

Pamiętaj! Rejestracja musi być widoczna na Twoim koncie. Jeżeli jej nie widzisz, to znaczy, że nie dokończyłeś rejestracji nie zatwierdzając jej dwukrotnie.

System ERK dla studiów stacjonarnych I stopnia zamyka się zgodnie z terminami podanymi poniżej, o północy. Wyniki o zakwalifikowaniu (umieszczeniu na liście rezerwowej) na studia będą umieszczone w zakładce komunikaty w systemie ERK. Osoby zakwalifikowane na studia zostaną poproszone o złożenie dokumentów w wydziałowych komisjach rekrutacyjnych w wyznaczonym terminie. Osoby niezakwalifikowane oczekują na liście rezerwowej.

STUDIA STACJONARNE

Rejestracja na studia stacjonarne I stopnia drugi nabór:

  termin rejestracji do:
biogospodarka 20.08.2018 r.
ekonomia 20.08.2018 r.
jakość i bezpieczeństwo środowiska 20.08.2018 r.
ochrona środowiska 20.08.2018 r.
rolnictwo 20.08.2018 r.
zarządzanie 20.08.2018 r.
   
bioinżynieria zwierząt 19.08.2018 r.
biologia stosowana 19.08.2018 r.
zootechnika 19.08.2018 r.
   
architektura krajobrazu 13.09.2018 r.
geodezja i kartografia 20.07.2018 r.
gospodarka przestrzenna 20.08.2018 r.
inżynieria środowiska 16.09.2018 r.
inżynieria i gospodarka wodna 16.09.2018 r.
   
ogrodnictwo 20.08.2018 r.
technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych 20.08.2018 r.
   
technika rolnicza i leśna 29.07.2018 r.
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami 29.07.2018 r.
zarządzanie i inżynieria produkcji 29.07.2018 r.
   
jakość i bezpieczeństwo żywności 06.08.2018 r.
technologia żywności i żywienie człowieka 06.08.2018 r.

 

Rejestracja na studia stacjonarne II stopnia po licencjacie na wymienione kierunki:

  termin rejestracji do:
biologia stosowana: 21.09.2018 r.
ekonomia: 1.08.2018 r.
jakość i bezpieczeństwo środowiska: 1.08.2018 r.
ochrona środowiska: 1.08.2018 r.

 

Rejestracja na studia stacjonarne II stopnia prowadzone w języku angielskim na wymienione kierunki:

  termin rejestracji do:
agriculture 20.08.2018 r.
environmental and plant biotechnology: 31.07.2018 r.
international master of horticultural science: 31.07.2018 r.
environmental protection - agroecology: 1.08.2018 r.

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Rejestracja na studia niestacjonarne I stopnia potrwa do 20 sierpnia 2018 r.

 

Rejestracja na studia niestacjonarne II stopnia na wymienione kierunki:

  termin rejestracji do:
dietetyka (po inż. lub lic.): 20.08.2018 r.
ekonomia (po licencjacie): 1.08.2018 r.
jakość i bezpieczeństwo środowiska (po licencjacie): 1.08.2018 r.
ochrona środowiska (po licencjacie): 1.08.2018 r.
technologia żywności i żywienie człowieka: 20.08.2018 r.
zootechnika: 21.09.2018 r.

 

System ERK zamyka się o północy we wskazanych wyżej terminach. Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego nastąpi w terminie do 5 dni od daty zakończenia rejestracji w systemie ERK na dany kierunek.

Przyjmowanie wymaganych dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia odbywa się w terminie do 7 dni od daty opublikowania na indywidualnym koncie ERK kandydata, komunikatu o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia.

Ogłaszanie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z list rezerwowych w miarę zwalnianych miejsc następuje co 2 tygodnie.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2018 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska