URK
Terminy

 

TERMINY REJESTRACJI W SYSTEMIE IRK

w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie
na studia drugiego stopnia dla absolwentów studiów inżynierskich w roku akademickim 2023/2024

 

REKRUTACJA - KONTAKT 


Dodatkowe tury rejestracji na kierunki studiów drugiego stopnia:

dietetyka (tylko stacjonarne) - do 4.03.2024 r.

technologia żywności i żywienie człowieka (tylko stacjonarne) - do 4.03.2024 r.

 

 

 Kierunki studiów drugiego stopnia

architektura krajobrazu (tylko stacjonarne)

bioinżynieria zwierząt (tylko stacjonarne)

biotechnologia (tylko stacjonarne)

dietetyka

etologia i psychologia zwierząt (tylko stacjonarne)

geodezja i kartografia

gospodarka przestrzenna

inżynieria i gospodarka wodna (tylko stacjonarne)

inżynieria środowiska - (studia stacjonarne) 

inżynieria środowiska - (studia niestacjonarne) 

leśnictwo - (studia stacjonarne) 

gospodarka przestrzenna

odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami 

ochrona środowiska

rolnictwo

sztuka ogrodowa

technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych

technologia żywności i żywienie człowieka

transport i logistyka

winogrodnictwo i enologia

zarządzanie i inżynieria produkcji

zootechnika

 

 

 

 


Informator URK
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska