URK
Terminy

TERMINY REJESTRACJI W SYSTEMIE ERK
w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

Informujemy, że system elektronicznej rejestracji kandydatów (ERK) na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia (magisterskie) na rok akademicki 2017/2018, został uruchomiony 1 czerwca 2017 r.

UWAGA!

Rekrutacja elektroniczna odbywa się następująco:

1) założenie konta i wypełnienie formularza w systemie ERK 

2) dokonanie opłaty rekrutacyjnej na indywidualny numer rachunku bankowego wygenerowany w ERK,

3) uzupełnienie wyników matur,

4) wybór kierunku lub kierunków i dokonanie rejetracji w systemie ERK.

System ERK dla studiów stacjonarnych I stopnia zamyka się zgodnie z terminami podanymi poniżej, o północy. Wyniki o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu (umieszczeniu na liście rezerwowej) na studia będą umieszczone w zakładce komunikaty w systemie ERK. Osoby zakwalifikowane na studia zostaną poproszone o złożenie dokumentów w wydziałowych komisjach rekrutacyjnych w wyznaczonym terminie. Osoby niezakwalifikowane oczekują na liście rezerwowej.

 

STUDIA STACJONARNE:

Rejestracja na studia stacjonarne I stopnia:

Dodatkowy nabór: 

agriculture do:

31.07.2017 r.

architektura krajobrazu do:

15.09.2017 r.

biogospodarka do:

31.07.2017 r.

bioinżynieria zwierząt do:

22.08.2017 r.

biologia stosowana do:

22.08.2017 r.

ekonomia do:

31.07.2017 r.

geodezja i kartografia do:

15.09.2017 r.

gospodarka przestrzenna do:

22.08.2017 r.

ichtiologia i rybactwo śródlądowe do:

22.08.2017 r.

inżynieria biosystemów do:

15.08.2017 r.

inżynieria i gospodarka wodna do:

25.08.2017 r.

inżynieria środowiska do:

25.08.2017 r.

jakość i bezpieczeństwo środowiska do:

31.07.2017 r.

jakość i bezpieczeństwo żywności:

31.07.2017 r. - 11.08.2017 r.

leśnictwo do:

10.08.2017 r.

ochrona środowiska do:

31.07.2017 r.

odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami do:

15.08.2017 r.

ogrodnictwo do:

31.07.2017 r.

przetwórstwo drewna do:

10.08.2017 r.

rolnictwo do:

31.07.2017 r.

sztuka ogrodowa do:

31.07.2017 r.

technika rolnicza i leśna do:

15.08.2017 r.

technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych do:

31.07.2017 r.

technologia żywności i żywienie człowieka:

31.07.2017 r. - 11.08.2017 r.

zarządzanie do:

31.07.2017 r.

zarządzanie i inżynieria produkcji do:

15.08.2017 r.

zarządzanie środowiskiem przyrodniczym do:

10.08.2017 r.

zootechnika do:

22.08.2017 r.

 

Rejestracja na studia stacjonarne II stopnia po licencjacie na kierunki:

biologia stosowana do:

22.09.2017 r.

ekonomia do:

06.08.2017 r.

jakość i bezpieczeństwo środowiska do:

06.08.2017 r.

ochrona środowiska do:

06.08.2017 r.

 

Rejestracja na studia stacjonarne II stopnia prowadzone w języku angielskim:

ochrona środowiska (Agroecology) do:

06.08.2017 r.

environmental and plant biotechnology do:

22.08.2017 r.

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE:

Rejestracja na studia niestacjonarne I stopnia potrwa do 22 sierpnia 2017 r.

leśnictwo (drugi nabór): rejestracja do 22 sierpnia 2017 r.

 

Rejestracja na studia niestacjonarne II stopnia na kierunki:

dietetyka do:

05.09.2017 r.

ekonomia /po licencjacie/ do:

22.08.2017 r.

jakość i bezpieczeństwo środowiska /po licencjacie/ do:

22.08.2017 r.

ochrona środowiska /po licencjacie/ do:

22.08.2017 r.

ogrodnictwo do:

22.08.2017 r.

technologia żywności i żywienie człowieka do:

05.09.2017 r.

zootechnika do:

22.09.2017 r.

 

Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego nastąpi w terminie do 5 dni od daty zakończenia rejestracji w systemie ERK na dane studia. Architektura Krajobrazu ogłosi wyniki 13.07.2017 r.

Potwierdzenie wyboru studiów w Uniwersytecie Rolniczym i przyjmowanie wymaganych dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia, wynosi do 7 dni od daty opublikowania na indywidualnym koncie ERK kandydata, informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia.

Ogłaszanie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z list rezerwowych w miarę zwalnianych miejsc następuje co 2 tygodnie.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2017 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR