URK

KONTAKT

WYDZIAŁOWE KOMISJE REKRUTACYJNE:

STUDIA STACJONARNE

Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego
Dla kierunków: agrobiologia; biogospodarka; doradztwo i administracja rolnicza; ochrona środowiska; rolnictwo; ekonomia (I i II stopień); finanse i rachunkowość; zarządzanie
al. Mickiewicza 21, pok. 227
31-120 Kraków
tel. 12 662 43 34
e-mail: rekrutacja.wre@urk.edu.pl
dyżur tel.: pon.-pt, godz. 10:00 do 13:00


Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Leśnego
Dla kierunków: leśnictwo; ochrona bioróżnorodności
przyjmowanie dokumentów: al. 29 Listopada 46, pok. 608 (VI piętro)
tel. 509 177 774
e-mail: wlrekrutacja.st@urk.edu.pl
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21


Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
Dla kierunków: bioinżynieria zwierząt; biologia stosowana (I i II stopień); etologia i psychologia zwierząt; zootechnika
przyjmowanie dokumentów: al. Mickiewicza 24/28, pok. 009 (parter)
tel. 698 616 898
tel. 12 662 41 76
e-mail: rekrutacja.whibz@urk.edu.pl
dyżur tel.: pon-pt, godz. 10:00 do 14:00
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21


Zespoły Rekrutacyjne
Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21


Dla kierunku: architektura krajobrazu
przyjmowanie dokumentów: al. Mickiewicza 24/28, pok. 520
tel. 12 662 41 24
e-mail: rekrutacjaak@urk.edu.pl
dyżur tel.: pon-pt, godz. 10:00 do 13:00

Dla kierunków: budownictwo; inżynieria środowiska; inżynieria i gospodarka wodna
przyjmowanie dokumentów: al. Mickiewicza 24/28, pok. - 011 (niski parter)
tel. 12 662 41 23
tel. 12 662 40 46
e-mail: karolina.hap@urk.edu.pl
dyżur tel.: pon-pt, godz. 10:00 do 13:00

Dla kierunku: geodezja i kartografia; geoinformatyka; gospodarka przestrzenna
przyjmowanie dokumentów: ul. Balicka 253 c, pok. 218
tel. 12 662 40 21
e-mail: rekrutacja.geod@urk.edu.pl
e-mail: rekrutacja.gp@urk.edu.pl
dyżur tel.: pon-pt, godz. 10:00 do 13:00


Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa
Dla kierunków: bioinformatyka i analiza danych; biotechnologia; ogrodnictwo; sztuka ogrodowa; technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
przyjmowanie dokumentów: al. 29 Listopada 54, pok. D-10 (parter)
tel. 12 662 53 18
tel. 12 662 52 72
e-mail: rekrutacja.wbio@urk.edu.pl
dyżur tel.: pon-pt, godz. 10:00 do 14:00
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21


Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki
Dla kierunków: inżynieria mechatroniczna; odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami; transport i logistyka; zarządzanie i inżynieria produkcji
ul. Balicka 116 B,
informacje - bud. D pok. 422 i 418
przyjmowanie dokumentów - bud. D, sala 425
tel. 12 662 46 69
tel. 12 662 46 30
tel. 12 662 46 18
e-mail: rekrutacja.wipie@urk.edu.pl
dyżur tel.: pon-pt, godz. 10:00 do 14:00 (w trakcie trwania rekrutacji)
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21


Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Technologii Żywności
Dla kierunków: browarnictwo i słodownictwo; dietetyka; gastronomia i catering dietetyczny; technologia żywności i żywienie człowieka
przyjmowanie dokumentów: ul. Balicka 122, pok. 1.32
tel. 690 347 180
tel. 12 662 47 49
e-mail: rekrutacja.wtz@urk.edu.pl
dyżur tel.: pon-pt, godz. 10:00 do 13:00
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21


Zespół Rekrutacyjny
Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej
Dla kierunku: weterynaria
przyjmowanie dokumentów: al. Mickiewicza 24/28, pok. W1-1 (parter)
tel. 12 662 49 30
e-mail: rekrutacja.ucmw@urk.edu.pl
dyżur tel.: pon-pt, godz. 9:00 do 13:00
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21


STUDIA NIESTACJONARNE

Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego
Dla kierunków: biogospodarka; ochrona środowiska; rolnictwo; ekonomia (I i II stopień); zarządzanie
al. Mickiewicza 21, pok. 227
31-120 Kraków
tel. 12 662 43 34
e-mail: rekrutacja.wre@urk.edu.pl
dyżur tel.: pon.-pt, godz. 10:00 do 13:00
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21


Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Leśnego
Dla kierunku: leśnictwo
przyjmowanie dokumentów: al. 29 Listopada 46, pok. 620 (VI piętro)
tel. 509 177 876
e-mail: wlrekrutacja.ni@urk.edu.pl
dyżur tel.: pon-pt, godz. 9:00 do 12:00
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21


Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

Dla kierunku: zootechnika
przyjmowanie dokumentów: al. Mickiewicza 24/28, pok. 009 (parter)
tel. 698 616 898
tel. 12 662 41 76
e-mail: rekrutacja.whibz@urk.edu.pl
dyżur tel.: pon-pt, godz. 10:00 do 14:00
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21


Zespoły Rekrutacyjne
Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21


Dla kierunku: inżynieria środowiska
przyjmowanie dokumentów: al. Mickiewicza 24/28, pok. 432 A (IV piętro)
tel. 12 662 40 61
e-mail: j.czarnecki@urk.edu.pl
dyżur tel.: pon-pt, godz. 10:00 do 13:00

Dla kierunku: geodezja i kartografia; gospodarka przestrzenna
przyjmowanie dokumentów: ul. Balicka 253 a, pok. 221
tel. 12 662 45 39
e-mail: rekrutacja.gik@urk.edu.pl
dyżur tel.: pon-pt, godz. 10:00 do 13:00


Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa
Dla kierunków: ogrodnictwo; sztuka ogrodowa; technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
przyjmowanie dokumentów: al. 29 Listopada 54, pok. D-10 (parter)
tel. 12 662 53 18
e-mail: rekrutacja.wbio@urk.edu.pl
dyżur tel.: pon-pt, godz. 10:00 do 14:00
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21


Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki
Dla kierunków: inżynieria mechatroniczna; odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami; transport i logistyka; zarządzanie i inżynieria produkcji
przyjmowanie dokumentów: ul. Balicka 116 B, pok. 101
tel. 12 662 46 69
tel. 12 662 46 30
tel. 12 662 46 18
e-mail: rekrutacja.wipie@urk.edu.pl
dyżur tel.: pon-pt, godz. 10:00 do 14:00
przyjmowanie dokumentów - bud. D, sala 425
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21


Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Technologii Żywności
Dla kierunków: gastronomia i catering dietetyczny; technologia żywności i żywienie człowieka (I i II stopień);
dietetyka (II stopień)

przyjmowanie dokumentów: ul. Balicka 122, pok. 1.26
tel. 539 608 601
e-mail: rekrutacja.wtz@urk.edu.pl
dyżur tel.: pon-pt, godz. 10:00 do 13:00
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

 
 
 
 
 
Biuro Rekrutacji na Studia (informacje ogólne):  czynne w godz. 900 - 1400
 
tel. 12 662 42 74
tel. 12 662 48 62
tel. 12 662 43 94
tel. 12 662 44 11
e-mail: rekrutacja@urk.edu.pl

przydział akademików:
tel. 12 662 48 57
tel. 12 662 48 58
tel. 12 662 48 59
 
Informacje dla cudzoziemców:
tel. 12 662 42 91
e-mail: admissions@urk.edu.pl

 

 
 

 

Informator URK
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska