URK

KONTAKT

Biuro Promocji i Rekrutacji (informacje ogólne):  czynne w godz. 900 - 1400
 
tel. 12 662 48 60 
tel. 12 662 42 74

e-mail: rekrutacja@urk.edu.pl


Informacje dla cudzoziemców:

tel. 12 662 42 91
e-mail: admissions@urk.edu.pl

 

KONTAKT do Zespołów Rekrutacyjnych przeprowadzających kwalifikację na studia:

STUDIA STACJONARNE

Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego
kierunki: biogospodarka; ochrona środowiska; rolnictwo; ekonomia - I i II stopień; zarządzanie; jakość i bezpieczeństwo środowiska - II stopień
Al. Mickiewicza 21, pok. 235
31-120 Kraków
tel. 12 662 43 34 (pon.-pt. godz. 10:00 - 13:00)
tel. 512 601 346  (pon.-pt. godz. 8:00 - 17:00)
e-mail: rekrutacja.wre@urk.edu.pl
andrzej.zielinski@urk.edu.pl


Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Leśnego
kierunek: leśnictwo
Al. 29 Listopada 46, pok. 304
31-425 Kraków
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21
tel. 509 177 774
tel. 12 662 53 66
e-mail: wlrekrutacja.st@urk.edu.pl


Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
kierunki: bioinżynieria zwierząt; biologia stosowana - I i II stopień; etologia i psychologia zwierząt; zootechnika
Al. Mickiewicza 24/28, pok. 009
30-059 Kraków
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21
tel. 698 616 898
e-mail: rekrutacja.whibz@urk.edu.pl
dyżur tel.: pon-pt, godz. 10:00 do 14:00 w dn. 1-5 sierpnia oraz 16 sierpnia do 27 września
dla II stopnia: 28-29 lipca 2022 r. godz. 10:00 do 14:00


Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji
kierunek: architektura krajobrazu
ul. Balicka 253 c, pok. 152
30-198 Kraków
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21
tel. 12 662 40 17
e-mail: rekrutacjaak@urk.edu.pl
dyżur tel.: pon-pt, godz. 10:00 do 13:00


Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji
kierunki: inżynieria środowiska; inżynieria i gospodarka wodna
Al. Mickiewicza 24/28, pok. - 011 (parter)
30-059 Kraków
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21
tel. 12 662 41 23
e-mail: karolina.hap@urk.edu.pl
dyżur tel.: pon-pt, godz. 10:00 do 13:00


Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji
kierunek: geodezja i kartografia
ul. Balicka 253 c, pok. 237
30-198 Kraków
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21
tel. 12 662 45 16
e-mail: rekrutacja.geod@urk.edu.pl
dyżur tel.: pon-pt, godz. 10:00 do 13:00


Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji
kierunek: gospodarka przestrzenna
ul. Balicka 253 c, pok. 218
30-198 Kraków
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21
tel. 12 662 40 21
e-mail: rekrutacja.gp@urk.edu.pl
dyżur tel.: pon-pt, godz. 10:00 do 13:00


Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa
kierunki: biotechnologia; ogrodnictwo; sztuka ogrodowa; technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
Al. 29 Listopada 54, pok. D-10
31-425 Kraków
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21
tel. 12 662 53 18
e-mail: rekrutacja.wbio@urk.edu.pl


Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki
kierunki: odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami; transport i logistyka; zarządzanie i inżynieria produkcji; inżynieria mechatroniczna
ul. Balicka 116 B, pok. 101
30-149 Kraków
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21
tel. 12 662 46 16
tel. 12 662 46 30
e-mail: rekrutacja.wipie@urk.edu.pl
dyżur tel.: pon-pt, godz. 10:00 do 14:00


Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Technologii Żywności
kierunki: browarnictwo i słodownictwo; dietetyka; technologia żywności i żywienie człowieka; Food Processing, Safety and Quality; Food Engineering (II stopień)
ul. Balicka 122, pok. 1.52
30-149 Kraków
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21
tel. 690 347 180
e-mail: rekrutacja.wtz@urk.edu.pl
dyżur tel.: pon-pt, godz. 10:00 do 12:00


Zespół Rekrutacyjny
Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej
kierunek: weterynaria
Al. Mickiewicza 24/28, pok. W1-1
30-059 Kraków
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21
tel. 12 662 40 19
tel. 502 103 829
e-mail: rekrutacja.ucmw@urk.edu.pl
dyżur tel.: pon-pt, godz. 10:00 do 14:00

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego
kierunki: biogospodarka; ochrona środowiska; rolnictwo; ekonomia - I i II stopień; zarządzanie; jakość i bezpieczeństwo środowiska - tylko II stopień
Al. Mickiewicza 21, pok. 235
31-120 Kraków
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21
tel. 12 662 43 34 (pon.-pt. godz. 10:00 - 13:00)
tel. 512 601 346  (pon.-pt. godz. 8:00 - 17:00)
e-mail: rekrutacja.wre@urk.edu.pl


Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Leśnego
kierunek: leśnictwo
Al. 29 Listopada 46, pok. 822
31-425 Kraków
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21
tel. 509 177 876
tel. 12 662 53 85
e-mail: wlrekrutacja.ni@urk.edu.pl
dyżur tel.: pon-pt, godz. 9:00 do 12:00. Przyjmowanie dokumentów 4-5 sierpnia 2022 r. godz. 10:00 do 14:00


Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

kierunek: zootechnika
Al. Mickiewicza 24/28, pok. 009
30-059 Kraków
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21
tel. 698 616 898
e-mail: rekrutacja.whibz@urk.edu.pl
dyżur tel.: pon-pt, godz. 10:00 do 14:00


Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji
kierunek: inżynieria środowiska
Al. Mickiewicza 24/28, pok. 432 A (IV piętro)
30-059 Kraków
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21
tel. 12 662 40 61
e-mail: j.czarnecki@urk.edu.pl


Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji
kierunek: geodezja i kartografia
ul. Balicka 253 a, pok. 221
30-149 Kraków
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21
tel. 12 662 45 39
e-mail: rekrutacja.gik@urk.edu.pl
dyżur tel.: pon-pt, godz. 10:00 do 13:00


Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji
kierunek: gospodarka przestrzenna
ul. Balicka 253 c, pok. 218
30-198 Kraków
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21
tel. 12 662 40 21
e-mail: rekrutacja.gp@urk.edu.pl
dyżur tel.: pon-pt, godz. 10:00 do 13:00


Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa
kierunki: ogrodnictwo; sztuka ogrodowa; technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
Al. 29 Listopada 54, pok. D-10
31-425 Kraków
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21
tel. 12 662 53 18
e-mail: rekrutacja.wbio@urk.edu.pl


Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki
kierunki: odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami; transport i logistyka; zarządzanie i inżynieria produkcji; inżynieria mechatroniczna
ul. Balicka 116 B, pok. 101
30-149 Kraków
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21
tel. 12 662 46 16
tel. 12 662 46 30
tel. 12 662 46 18
e-mail: rekrutacja.wipie@urk.edu.pl
dyżur tel.: pon-pt, godz. 10:00 do 14:00

 

Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Technologii Żywności
kierunki: dietetyka - II stopień; technologia żywności i żywienie człowieka - I i II stopień
ul. Balicka 122, pok. 1.52
30-149 Kraków
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21
tel. 539 608 601
e-mail: rekrutacja.wtz@urk.edu.pl
dyżur tel.: pon-pt, godz. 10:00 do 12:00

 

Informator URK
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska