URK

KONTAKT

 Biuro Rekrutacji (informacje ogólne):  czynne w godz. 900 - 1300,  tel. 12 662 48 60 (62)

  e-mail: rekrutacja@urk.edu.pl

KONTAKT do Zespołów Rekrutacyjnych przeprowadzających kwalifikację na studia:

 STUDIA STACJONARNE

  kierunki:

 • biogospodarka
 • ekonomia
 • jakość i bezpieczeństwo środowiska (tylko II stopień po licencjacie)
 • ochrona środowiska (tylko I stopień)
 • rolnictwo
 • zarządzanie (tylko I stopień)

Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego
Al. Mickiewicza 21, pok. 235
31-120 Kraków

tel. 12 662 43 34
e-mail: rekrutacja.wre@urk.edu.pl

  kierunek

 • leśnictwo

Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Leśnego
Al. 29 Listopada 46, pok. 304
31-425 Kraków

tel. 509 177 774
tel. 12 662 53 66
e-mail: wlrekrutacja.st@urk.edu.pl

  kierunki

 • bioinżynieria zwierząt
 • etologia i psychologia zwierząt
 • zootechnika

Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28, pok. 009
30-059 Kraków

tel. 12 662 41 76
tel. 698 616 898
e-mail: rekrutacja.whibz@urk.edu.pl

  kierunek

 • architektura krajobrazu

Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji
ul. Balicka 253 c, pok. 152
30-198 Kraków

tel. 12 662 40 17
e-mail: a.sieprawska@urk.edu.pl

  kierunki

 • inżynieria środowiska
 • inżynieria i gospodarka wodna

Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji
Al. Mickiewicza 24/28, pok. 545 C
30-059 Kraków

tel. 12 662 40 09
e-mail: d.hyzy@urk.edu.pl

  kierunek

 • geodezja i kartografia

Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji
ul. Balicka 253 c, pok. 237
30-198 Kraków

tel. 12 662 45 16
e-mail: rekrutacja.geod@urk.edu.pl

  kierunek

 • gospodarka przestrzenna

Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji
ul. Balicka 253 c, pok. 218
30-198 Kraków

tel. 12 662 40 21
e-mail: rekrutacja.gp@urk.edu.pl

  kierunki

 • biotechnologia
 • ogrodnictwo
 • sztuka ogrodowa
 • technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych

Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa
Al. 29 Listopada 54, pok. D-10
31-425 Kraków

tel. 12 662 53 18
e-mail: rekrutacja.wbio@urk.edu.pl

  kierunki

 • odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
 • inżynieria mechatroniczna (tylko I stopień)
 • transport i logistyka
 • zarządzanie i inżynieria produkcji

Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B, pok. 101
30-149 Kraków

tel. 12 662 46 16
tel. 12 662 46 30
e-mail: rekrutacja.wipie@urk.edu.pl

  kierunki

 • browarnictwo i słodownictwo
 • dietetyka
 • technologia żywności i żywienie człowieka

Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Technologii Żywności
ul. Balicka 122, pok. 1.52
30-149 Kraków

tel. 669 680 010
e-mail: rekrutacja.wtz@urk.edu.pl

  kierunek

 • weterynaria (rekrutacja od czerwca 2021 r.)

Zespół Rekrutacyjny
Uniwersyteckiego Centrum
Medycyny Weterynaryjnej
Al. Mickiewicza 24/28, pok. W1-1
30-059 Kraków

tel. 12 662 40 19
e-mail: rekrutacja.ucmw@urk.edu.pl

 

 STUDIA NIESTACJONARNE

  kierunki:

 • biogospodarka
 • ekonomia
 • jakość i bezpieczeństwo środowiska (tylko II stopień po licencjacie)
 • ochrona środowiska (tylko I stopień)
 • rolnictwo
 • zarządzanie (tylko I stopień)

Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego
Al. Mickiewicza 21, pok. 235
31-120 Kraków

tel. 12 662 43 34
e-mail: rekrutacja.wre@urk.edu.pl

  kierunek

 • leśnictwo

Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Leśnego
Al. 29 Listopada 46, pok. 911
31-425 Kraków

tel. 509 177 876
tel. 12 662 51 14
e-mail: wlrekrutacja.ni@urk.edu.pl

  kierunek

 • zootechnika

Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28, pok. 009
30-059 Kraków

tel. 12 662 41 76
tel. 698 616 898
e-mail: rekrutacja.whibz@urk.edu.pl

  kierunki

 • inżynieria środowiska

Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji
Al. Mickiewicza 24/28, pok. 432 A
30-059 Kraków

tel. 12 662 40 61
e-mail: j.czarnecki@urk.edu.pl

  kierunek

 • geodezja i kartografia

Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji
ul. Balicka 253 a, pok. 221
30-149 Kraków

tel. 12 662 45 39
e-mail: rekrutacja.gik@urk.edu.pl

  kierunek

 • gospodarka przestrzenna

Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji
ul. Balicka 253 c, pok. 218
30-198 Kraków

tel. 12 662 40 21
e-mail: rekrutacja.gp@urk.edu.pl

  kierunki

 • ogrodnictwo
 • sztuka ogrodowa
 • technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych

Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa
Al. 29 Listopada 54, pok. D-10
31-425 Kraków

tel. 12 662 53 18
e-mail: rekrutacja.wbio@urk.edu.pl

  kierunki

 • odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
 • inżynieria mechatroniczna (tylko I stopień)
 • transport i logistyka
 • zarządzanie i inżynieria produkcji

Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B, pok. 101
30-149 Kraków

tel. 12 662 46 16
tel. 12 662 46 30
e-mail: rekrutacja.wipie@urk.edu.pl

  kierunki

 • dietetyka (tylko II stopień)
 • technologia  żywności i żywienie człowieka

Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Technologii Żywności
ul. Balicka 122, pok. 1.52
30-149 Kraków

tel. 669 680 010
e-mail: rekrutacja.wtz@urk.edu.pl
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska