URK
KOMISJA REKRUTACYJNA

 

KOMISJA REKRUTACYJNA
na rok akademicki 2024/2025

1. dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. URK - przewodniczący

2. mgr inż. Iwona Fijałkowska - sekretarz

3. mgr inż. Mateusz Ponikiewicz

4. inż. Piotr Straszak - Uczelniany Administrator Systemu IRK

 

Zespół Rekrutacyjny Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

kierunki: agrobiologia; biogospodarka; ochrona środowiska; rolnictwo

1. dr hab. inż. Tomasz Zaleski, prof. URK - przewodniczący

2. dr inż Monika Komorowska - sekretarz

3. dr inż. Andrzej Zieliński - sekretarz

4. dr inż. Monika Szklarska-Łukasik

kierunki: ekonomia; finanse i rachunkowość; zarządzanie

1. dr hab. inż. Andrzej Krasnodębski, prof. URK - przewodniczący

2. dr Beata Pater - sekretarz

3. dr inż. Marcin Kopyra - sekretarz

4. dr Justyna Pijanowska

   dr inż. Andrzej Zieliński - Wydziałowy Koordynator IRK

 

Zespół Rekrutacyjny Wydziału Leśnego

kierunki: leśnictwo; ochrona bioróżnorodności

1. dr hab. inż. Maciej Pach, prof. URK - przewodniczący

2. dr inż. Stanisław Łyszczarz - sekretarz

3. dr inż. Mateusz Krupa

4. dr inż. Piotr Pacanowski

5. dr inż. Olga Orman

6. dr inż. Norbert Szymański - sekretarz

7. dr inż. Wojciech Piaszczyk

   dr inż. Bogdan Wertz - Wydziałowy Koordynator IRK

 

Zespół Rekrutacyjny Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

kierunki: biologia stosowana; bioinżynieria zwierząt; etologia i psychologia zwierząt; zootechnika

1. dr hab. inż. Magdalena Socha, prof. URK - przewodnicząca

2. dr inż. Ewa Drąg-Kozak - sekretarz

3. dr inż. Bogusława Długosz - sekretarz

4. dr Anna Kozubek

5. mgr Olga Jarnecka

   dr inż. Piotr Antos - Wydziałowy Koordynator IRK

 

Zespół Rekrutacyjny Wydziału inżynierii Środowiska i Geodezji

dr hab. inż. Tomasz Bergel, prof. URK - przewodniczący

kierunek: architektura krajobrazu

1. mgr Agnieszka Wałęga - sekretarz

2. dr inż. arch. Przemysław Baster

kierunki: inżynieria środowiska; inżynieria i gospodarka wodna

1. mgr inż. Karolina Hap - sekretarz

2. dr inż. Jacek Florek

3. dr inż. Agnieszka Cupak

kierunek: inżynieria środowiska (niestacjon.)

1. mgr inż. Jacek Czarnecki - sekretarz

2. dr inż. Magdalena Malec

 ------------------------------

dr hab. Tomasz Salata, prof. URK - przewodniczący

kierunek: geodezja i kartografia

1. mgr Marta Majcherczyk - sekretarz

2. dr inż. Renata Różycka-Czas

3. mgr inż. Natalia Justyniak - sekretarz

4. dr inż. Magdalena Jurkiewicz

kierunek: gospodarka przestrzenna

1. mgr Marta Majcherczyk - sekretarz

2. dr Artur Płaneta

3. mgr inż. Natalia Justyniak - sekretarz

4. dr inż. Magdalena Jurkiewicz

 
   mgr inż. Jacek Czarnecki - Wydziałowy Koordynator IRK

 

Zespół Rekrutacyjny Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa

kierunki: biotechnologia; bioinformatyka i analiza danych; ogrodnictwo; sztuka ogrodowa; technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych; winogrodnictwo i enologia (II);
international master and horticulture science; environmental protection and biotechnology

1. dr hab. inż. Ewa Grzebelus, prof. URK - przewodnicząca

2. mgr Agnieszka Żukowska - sekretarz

3. dr inż. Małgorzata Gaborska - sekretarz

4. prof. dr hab. inz. Bożena Pawłowska

5. dr hab. inż. Maciej Gąstoł, prof. URK

6. dr inż. Wojciech Makowski

   inż. Zygmunt Gaborski - Wydziałowy Koordynator IRK

 

Zespół Rekrutacyjny Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki

kierunki: inżynieria mechatroniczna; odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami; zarządzanie i inżynieria produkcji

1. dr hab. inż. Urszula Malaga-Toboła - przewodnicząca

2. dr inż. Zbigniew Daniel - sekretarz

3. dr inż. Mirosław Zagórda - sekretarz

   dr inż. Zbigniew Daniel - Wydziałowy Koordynator IRK

 

Zespół Rekrutacyjny Wydziału Technologii Żywności

kierunki: browarnictwo i słodownictwo; dietetyka; gastronomia i catering dietetyczny; technologia żywności i żywienie człowieka
food processing, safety and quality; food engineering

1. prof. dr hab. inż. Aleksandra Duda-Chodak - przewodnicząca (studia stacjonarne)

2. mgr inż. Agnieszka Berdychowska - sekretarz

3. mgr inż. Katarzyna Tekieli - sekretarz

4. Małgorzata Kłapyta - sekretarz

5. prof. dr hab. inz. Jacek Domagała - przewodniczący (I i II stopień niest. i II stopień stacj. TŻiŻC)

6. mgr inż. Nikola Nowak - sekretarz

7. mgr inż. Klaudia Kawa - sekretarz

8. dr inż. Paulina Guzik

9. prof. dr hab. inż. Aneta Kopeć - przewodnicząca (studia niestacjonarne)

10. mgr inż. Anna Kuczera - sekretarz

11. mgr inż. Klaudia Kawa - sekretarz

12. dr inż. Paulina Guzik

   mgr inż. Andrzej Buczek - Wydziałowy Koordynator IRK

 

Zespół Rekrutacyjny Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej

kierunek: weterynaria

1. dr hab. wet. Izabela Krakowska, prof. URK - przewodnicząca

2. mgr inż. Joanna Rorat - sekretarz

3. dr Tomasz Wojnar

   dr wet. Grzegorz Lonc - Wydziałowy Koordynator IRK

 

Informator URK
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska