URK
WYMAGANE PRZEDMIOTY

Kandydaci, którzy zdawali na maturze poszczególne przedmioty na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, ujęte w poniższej tabeli, będą mogli przystąpić do rekrutacji na wymienione kierunki:

Przedmiot

Kierunki przyrodnicze

Kierunki ekonomiczne

Kierunki techniczne

BIOLOGIA

bioinżynieria zwierząt,
biologia stosowana,
biotechnologia,
browarnictwo i słodownictwo,
dietetyka,
etologia i psychologia zwierząt,
  leśnictwo,
ochrona środowiska,
ogrodnictwo,
rolnictwo,
sztuka ogrodowa,
technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych,
technologia żywności i żywienie człowieka,
zootechnika,
weterynaria

biogospodarka,
ekonomia,
zarządzanie
 

architektura krajobrazu,
inżynieria środowiska,
inżynieria i gospodarka wodna,
inżynieria mechatroniczna,
transport i logistyka,
zarządzanie i inżynieria produkcji,
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
 

CHEMIA

bioinżynieria zwierząt,
biologia stosowana,
biotechnologia,
browarnictwo i słodownictwo,
dietetyka,
etologia i psychologia zwierząt,
  leśnictwo,
ochrona środowiska,
ogrodnictwo,
rolnictwo,
sztuka ogrodowa,
zootechnika,
technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych,
technologia żywności i żywienie człowieka,
weterynaria

biogospodarka

architektura krajobrazu,
gospodarka przestrzenna,
inżynieria środowiska,
inżynieria i gospodarka wodna,
inżynieria mechatroniczna,
transport i logistyka,
zarządzanie i inżynieria produkcji,
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

FIZYKA
Z ASTRONOMIĄ

browarnictwo i słodownictwo,
dietetyka,
  leśnictwo,
ochrona środowiska,
ogrodnictwo,
rolnictwo,
technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych,
technologia żywności i żywienie człowieka

biogospodarka

geodezja i kartografia,
gospodarka przestrzenna,
inżynieria środowiska,
inżynieria i gospodarka wodna,
inżynieria mechatroniczna,
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
transport i logistyka,
zarządzanie i inżynieria produkcji

GEOGRAFIA

bioinżynieria zwierząt,
biologia stosowana,
etologia i psychologia zwierząt,
leśnictwo,
ochrona środowiska,
ogrodnictwo,
rolnictwo,
sztuka ogrodowa,
technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych,
zootechnika

biogospodarka,
ekonomia,
zarządzanie

architektura krajobrazu,
gospodarka przestrzenna,
inżynieria środowiska,
inżynieria i gospodarka wodna,
inżynieria mechatroniczna,
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami,
transport i logistyka,
zarządzanie i inżynieria produkcji

INFORMATYKA

bioinżynieria zwierząt,
biologia stosowana,
etologia i psychologia zwierząt,
ochrona środowiska,
rolnictwo,
zootechnika

ekonomia,
zarządzanie

geodezja i kartografia,
inżynieria mechatroniczna,
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami,
transport i logistyka,
zarządzanie i inżynieria produkcji

MATEMATYKA

bioinżynieria zwierząt,
biologia stosowana,
biotechnologia,
browarnictwo i słodownictwo,
dietetyka,
etologia i psychologia zwierząt,
  leśnictwo,
ochrona środowiska,
ogrodnictwo,
rolnictwo,
sztuka ogrodowa,
technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych,
technologia żywności i żywienie człowieka,
weterynaria,
zootechnika

biogospodarka,
ekonomia,
zarządzanie

architektura krajobrazu,
geodezja i kartografia,
gospodarka przestrzenna,
inżynieria środowiska,
inżynieria i gospodarka wodna,
inżynieria mechatroniczna,
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami,
transport i logistyka,
zarządzanie i inżynieria produkcji

WOS

 

ekonomia,
zarządzanie

 

HISTORIA

 

ekonomia,
zarządzanie

 

HISTORIA SZTUKI

sztuka ogrodowa

   

j. angielski
j. włoski
j. francuski
j. rosyjski
j. hiszpański
j. łaciński i kultura antyczna
j. niemiecki

weterynaria

 

 
Informator URK
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska