Baner URK
UPRAWNIENIA LAUREATÓW OLIMPIAD

 Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego ubiegających się p przyjęcie na studia w latach 2015/2016 - 2017/2018 na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

Uprawnienia do przyjęcia na studia na danym kierunku bez postępowania kwalifikacyjnego określa Uchwała Senatu UR Nr 47/2015 z dn. 29.05.2015r. zawierająca wykaz olimpiad, których laureaci i finaliści są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów. Z uprawnień zawartych w w/w uchwale laureaci i finaliści mogą korzystać jeden raz w roku uzyskania świadectwa dojrzałości, niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty olimpiady.

Lp.

Nazwa olimpiady

Uprawnienia do przyjęcia na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego

Kierunek studiów

1.

Astronomiczna

L. i F. el.c.

Inżynieria i gospodarka wodna
Inżynieria środowiska

2.

Biologiczna

L. i F. el.c.

Architektura krajobrazu
Biogospodarka
Bioinżynieria zwierząt
Biologia stosowana
Biotechnologia
Browarnictwo i słodownictwo
Dietetyka
Ichtiologia i rybactwo śródlądowe
Inżynieria i gospodarka wodna
Inżynieria środowiska
Jakość i bezpieczeństwo środowiska
Jakość i bezpieczeństwo żywności
Leśnictwo
Ochrona środowiska
Ogrodnictwo
Przetwórstwo drewna
Rolnictwo
Sztuka ogrodowa
Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
Technologia żywności i żywienie człowieka
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
Zootechnika

3.

Chemiczna

L. i F. el.c.

Architektura krajobrazu
Biogospodarka
Bioinżynieria zwierząt
Biotechnologia stosowana
Biotechnologia
Browarnictwo i słodownictwo
Dietetyka
Ichtiologia i rybactwo śródlądowe
Inżynieria i gospodarka wodna
Inżynieria środowiska
Jakość i bezpieczeństwo środowiska
Jakość i bezpieczeństwo żywności
Leśnictwo
Ochrona środowiska
Ogrodnictwo
Przetwórstwo drewna
Rolnictwo
Sztuka ogrodowa
Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
Technologia żywności i żywienie człowieka
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

4.

Wiedzy Ekologicznej

L. i F.el.c.

Architektura krajobrazu
Biogospodarka
Inżynieria biosystemów
Jakość i bezpieczeństwo środowiska
Leśnictwo
Ochrona środowiska
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Ogrodnictwo
Przetwórstwo drewna
Rolnictwo
Sztuka ogrodowa
Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

5.

Fizyczna

L. i F.el.c

Architektura krajobrazu
Biogospodarka
Browarnictwo i słodownictwo
Dietetyka
Geodezja i kartografia
Inżynieria biosystemów
Inżynieria i gospodarka wodna
Inżynieria środowiska
Jakość i bezpieczeństwo środowiska
Jakość i bezpieczeństwo żywności
Leśnictwo
Ochrona środowiska
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Przetwórstwo drewna
Rolnictwo
Technika rolnicza i leśna
Technologia żywności i żywienie człowieka
Transport i logistyka
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

6.

Geograficzna

L. i F.el.c.

Architektura krajobrazu
Ekonomia
Gospodarka przestrzenna
Inżynieria i gospodarka wodna
Inżynieria środowiska
Zarządzanie

7.

Informatyczna

L. i F.el.c

Architektura krajobrazu
Browarnictwo i słodownictwo
Dietetyka
Ekonomia
Geodezja i kartografia
Inżynieria biosystemów
Inżynieria i gospodarka wodna
Inżynieria środowiska
Jakość i bezpieczeństwo żywności
Leśnictwo
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Przetwórstwo drewna
Technika rolnicza i leśna
Technologia żywności i żywienie człowieka
Transport i logistyka
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

8.

Matematyczna

L  i F.el.c.

Architektura krajobrazu
Biogospodarka
Browarnictwo i słodownictwo
Dietetyka
Ekonomia
Geodezja i kartografia
Gospodarka przestrzenna
Inżynieria biosystemów
Inżynieria i gospodarka wodna
Inżynieria środowiska
Jakość i bezpieczeństwo środowiska
Jakość i bezpieczeństwo żywności
Leśnictwo
Ochrona środowiska
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Przetwórstwo drewna
Rolnictwo
Technika rolnicza i leśna
Technologia żywności i żywienie człowieka
Transport i logistyka
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

9.

Ochrony Środowiska (ZMW)

L. i F.el.c.

Architektura krajobrazu
Biogospodarka
Jakość i bezpieczeństwo środowiska
Ochrona środowiska
Ogrodnictwo
Rolnictwo
Sztuka ogrodowa
Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych

10.

Wiedzy Technicznej

L. i F.el.c.

Biogospodarka
Browarnictwo i słodownictwo
Dietetyka
Inżynieria biosystemów
Inżynieria i gospodarka wodna
Inżynieria środowiska
Jakość i bezpieczeństwo środowiska
Jakość i bezpieczeństwo żywności
Ochrona środowiska
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Rolnictwo
Technika rolnicza i leśna
Technologia żywności i żywienie człowieka
Transport i logistyka
Zarządzanie i inżynieria produkcji

11.

Wiedzy Ekonomicznej

L. i F.el.c.

Ekonomia
Gospodarka przestrzenna
Ochrona środowiska
Rolnictwo
Zarządzanie

12.

Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

L. i F.el.c.

Biogospodarka
Bioinżynieria zwierząt
Biologia stosowana
Ichtiologia i rybactwo śródlądowe
Inżynieria biosystemów
Jakość i bezpieczeństwo środowiska
Ochrona środowiska
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Ogrodnictwo
Rolnictwo
Sztuka ogrodowa
Technika rolnicza i leśna
Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
Transport i logistyka
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zootechnika

w bloku Architektury Krajobrazu

Architektura Krajobrazu

w bloku Inżynierii Środowiska i Melioracji

Inżynieria i gospodarka wodna
Inżynieria środowiska

w bloku Agrobiznes

Ekonomia
Zarządzanie

w bloku Leśnym

Leśnictwo
Przetwórstwo drewna
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

w bloku Żywienie Człowieka
i Gospodarstwo Domowe

L. el.c (do 5 miejsca)

Browarnictwo i słodownictwo
Dietetyka
Jakość i bezpieczeństwo żywności
Technologia żywności i żywienie człowieka

13.

Wiedzy o Żywieniu i Żywności

L. el.c (do 5 miejsca)

Browarnictwo i słodownictwo
Dietetyka
Jakość i bezpieczeństwo żywności
Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
Technologia żywności i żywienie człowieka

14.

Wiedzy o Żywności

L. el.c. (do 5 miejsca)

Browarnictwo i słodownictwo
Dietetyka
Jakość i bezpieczeństwo żywności
Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
Technologia żywności i żywienie człowieka

15.

Młodych Producentów Rolnych

L. i F. el.c.

Biogospodarka
Inżynieria biosystemów
Jakość i bezpieczeństwo środowiska
Ochrona środowiska
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Ogrodnictwo
Rolnictwo
Technika rolnicza i leśna
Transport i logistyka
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zootechnika

16.

Konkurs prac dyplomowych absolwentów szkół rolniczych "zielone dyplomy"

L. i F.el.c.

Biogospodarka
Jakość i bezpieczeństwo środowiska
Ochrona środowiska
Ogrodnictwo
Rolnictwo

17.

Konkurs R. Schumana pt. "Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca"

L. el.c.

Biogospodarka
Jakość i bezpieczeństwo środowiska
Ochrona środowiska
Ogrodnictwo
Rolnictwo

L.i F.el.c. - laureaci i finaliści eliminacji centralnych
L.el.c - laureaci eliminacji centralnych
F.el.c - finaliści eliminacji centralnych

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2017 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR