BanerUR
UPRAWNIENIA LAUREATÓW OLIMPIAD

 Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego ubiegających się o przyjęcie na studia w latach 2019/2020 - 2022/2023 na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

Uprawnienia do przyjęcia na studia na danym kierunku bez postępowania kwalifikacyjnego określa Uchwała Senatu UR Nr 201/2019 z dn. 29.11.2019 r. zawierająca wykaz olimpiad, których laureaci i finaliści są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów. Z uprawnień zawartych w w/w uchwale laureaci i finaliści mogą korzystać jeden raz w roku uzyskania świadectwa dojrzałości, niezależnie od roku uzyskania tytułu laureat lub finalista olimpiady.

Nazwa olimpiady

Kierunek studiów

A. Laureaci i finaliści

Artystyczna (sekcja historii sztuki)

sztuka ogrodowa

Astronomiczna

inżynieria i gospodarka wodna
inżynieria środowiska

Biologiczna

architektura krajobrazu
biogospodarka
bioinżynieria zwierząt
biologia stosowana
biotechnologia
browarnictwo i słodownictwo
dietetyka
inżynieria i gospodarka wodna
inżynieria środowiska
jakość i bezpieczeństwo żywności
leśnictwo
ochrona środowiska
ogrodnictwo
rolnictwo
sztuka ogrodowa
technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
technologia żywności i żywienie człowieka
zootechnika

Chemiczna

architektura krajobrazu
biogospodarka
bioinżynieria zwierząt
biologia stosowana
biotechnologia
browarnictwo i słodownictwo
dietetyka
inżynieria i gospodarka wodna
inżynieria środowiska
jakość i bezpieczeństwo żywności
leśnictwo
ochrona środowiska
ogrodnictwo
rolnictwo
sztuka ogrodowa
technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
technologia żywności i żywienie człowieka

Wiedzy Ekologicznej

architektura krajobrazu
biogospodarka
leśnictwo
ochrona środowiska
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
ogrodnictwo
rolnictwo
sztuka ogrodowa
technika rolnicza i leśna
technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
transport i logistyka
zarządzanie i inżynieria produkcji

Fizyczna

architektura krajobrazu
biogospodarka
browarnictwo i słodownictwo
dietetyka
geodezja i kartografia
inżynieria i gospodarka wodna
inżynieria środowiska
jakość i bezpieczeństwo żywności
leśnictwo
ochrona środowiska
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
rolnictwo
technika rolnicza i leśna
technologia żywności i żywienie człowieka
transport i logistyka
zarządzanie i inżynieria produkcji

Geograficzna

architektura krajobrazu
ekonomia
gospodarka przestrzenna
inżynieria i gospodarka wodna
inżynieria środowiska
zarządzanie

Informatyczna

architektura krajobrazu
browarnictwo i słodownictwo
dietetyka
ekonomia
geodezja i kartografia
gospodarka przestrzenna
inżynieria i gospodarka wodna
inżynieria środowiska
jakość i bezpieczeństwo żywności
leśnictwo
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
technika rolnicza i leśna
technologia żywności i żywienie człowieka
transport i logistyka
zarządzanie
zarządzanie i inżynieria produkcji

Logistyczna

odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
technika rolnicza i leśna
transport i logistyka
zarządzanie i inżynieria produkcji

Matematyczna

architektura krajobrazu
biogospodarka
bioinżynieria zwierząt
biologia stosowana
browarnictwo i słodownictwo
dietetyka
ekonomia
geodezja i kartografia
gospodarka przestrzenna
inżynieria i gospodarka wodna
inżynieria środowiska
jakość i bezpieczeństwo żywności
leśnictwo
ochrona środowiska
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
rolnictwo
technika rolnicza i leśna
technologia żywności i żywienie człowieka
transport i logistyka
zarządzanie
zarządzanie i inżynieria produkcji
zootechnika

Statystyczna

browarnictwo i słodownictwo
dietetyka
jakość i bezpieczeństwo żywności
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
technika rolnicza i leśna
technologia żywności i żywienie człowieka
transport i logistyka
zarządzanie i inżynieria produkcji

Wiedzy Technicznej

biogospodarka
browarnictwo i słodownictwo
dietetyka
inżynieria i gospodarka wodna
inżynieria środowiska
jakość i bezpieczeństwo żywności
ochrona środowiska
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
rolnictwo
technika rolnicza i leśna
technologia żywności i żywienie człowieka
transport i logistyka
zarządzanie i inżynieria produkcji

Wiedzy Ekonomicznej

ekonomia
gospodarka przestrzenna
zarządzanie

Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

biogospodarka
bioinżynieria zwierząt
biologia stosowana
ochrona środowiska
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
ogrodnictwo
rolnictwo
sztuka ogrodowa
technika rolnicza i leśna
technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
transport i logistyka
zarządzanie i inżynieria produkcji
zootechnika

- w bloku architektura krajobrazu

architektura krajobrazu

- w bloku ochrona i inżynieria środowiska

inżynieria i gospodarka wodna
inżynieria środowiska

 - w bloku agrobiznes

ekonomia
zarządzanie

 - w bloku leśnictwo

leśnictwo

Młodych Producentów Rolnych

biogospodarka
ochrona środowiska
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
ogrodnictwo
rolnictwo
technika rolnicza i leśna
transport i logistyka
zarządzanie i inżynieria produkcji
zootechnika

B. Laureaci

Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w blokach: technologia żywności;
gastronomia

browarnictwo i słodownictwo
dietetyka
jakość i bezpieczeństwo żywności
technologia żywności i żywienie człowieka

Wiedzy o Żywieniu i Żywności

browarnictwo i słodownictwo
dietetyka
jakość i bezpieczeństwo żywności
technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
technologia żywności i żywienie człowieka

Wiedzy o Żywności

browarnictwo i słodownictwo
dietetyka
jakość i bezpieczeństwo żywności
technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
technologia żywności i żywienie człowieka

C. Laureaci konkursów

Konkurs R. Schumana pt. "Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca"

biogospodarka
ochrona środowiska
ogrodnictwo
rolnictwo

Integrowana ochrona roślin - wizja młodego pokolenia

biogospodarka
leśnictwo
ochrona środowiska
ogrodnictwo
rolnictwo
technika rolnicza i leśna
technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska