URK
UPRAWNIENIA LAUREATÓW OLIMPIAD

 Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego ubiegających się o przyjęcie na studia w latach 2021/2022 - 2022/2023 na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

Uprawnienia do przyjęcia na studia na danym kierunku bez postępowania kwalifikacyjnego określa Uchwała Senatu UR Nr 56/2020 z dn. 26.06.2020 r. zawierająca wykaz olimpiad, których laureaci i finaliści są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów. Z uprawnień zawartych w w/w uchwale laureaci i finaliści mogą korzystać jeden raz w roku uzyskania świadectwa dojrzałości, niezależnie od roku uzyskania tytułu laureat lub finalista olimpiady.

Nazwa olimpiady

Kierunek studiów

A. Laureaci i finaliści

Artystyczna (sekcja historii sztuki)

sztuka ogrodowa

Astronomiczna

inżynieria i gospodarka wodna
inżynieria środowiska

Biologiczna

architektura krajobrazu
biogospodarka
bioinżynieria zwierząt
biologia stosowana
biotechnologia
browarnictwo i słodownictwo
dietetyka
etologia i psychologia zwierząt
inżynieria i gospodarka wodna
inżynieria środowiska
leśnictwo
ochrona środowiska
ogrodnictwo
rolnictwo
sztuka ogrodowa
technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
technologia żywności i żywienie człowieka
zootechnika

Chemiczna

architektura krajobrazu
biogospodarka
bioinżynieria zwierząt
biologia stosowana
biotechnologia
browarnictwo i słodownictwo
dietetyka
etologia i psychologia zwierząt
inżynieria i gospodarka wodna
inżynieria środowiska
leśnictwo
ochrona środowiska
ogrodnictwo
rolnictwo
sztuka ogrodowa
technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
technologia żywności i żywienie człowieka
zootechnika

Wiedzy Ekologicznej

architektura krajobrazu
biogospodarka
inżynieria mechatroniczna
leśnictwo
ochrona środowiska
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
ogrodnictwo
rolnictwo
sztuka ogrodowa
technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
transport i logistyka
zarządzanie i inżynieria produkcji

Fizyczna

architektura krajobrazu
biogospodarka
browarnictwo i słodownictwo
dietetyka
geodezja i kartografia
inżynieria i gospodarka wodna
inżynieria mechatroniczna
inżynieria środowiska
leśnictwo
ochrona środowiska
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
rolnictwo
technologia żywności i żywienie człowieka
transport i logistyka
zarządzanie i inżynieria produkcji

Geograficzna

architektura krajobrazu
bioinżynieria zwierząt
biologia stosowana
ekonomia
etologia i psychologia zwierząt
gospodarka przestrzenna
inżynieria i gospodarka wodna
inżynieria środowiska
zarządzanie
zootechnika

Informatyczna

architektura krajobrazu
bioinżynieria zwierząt
biologia stosowana
browarnictwo i słodownictwo
dietetyka
ekonomia
etologia i psychologia zwierząt
geodezja i kartografia
gospodarka przestrzenna
inżynieria i gospodarka wodna
inżynieria mechatroniczna
inżynieria środowiska
leśnictwo
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
technologia żywności i żywienie człowieka
transport i logistyka
zarządzanie
zarządzanie i inżynieria produkcji
zootechnika

Logistyczna

inżynieria mechatroniczna
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
transport i logistyka
zarządzanie i inżynieria produkcji

Matematyczna

architektura krajobrazu
biogospodarka
bioinżynieria zwierząt
biologia stosowana
browarnictwo i słodownictwo
dietetyka
ekonomia
etologia i psychologia zwierząt
geodezja i kartografia
gospodarka przestrzenna
inżynieria i gospodarka wodna
inżynieria mechatroniczna
inżynieria środowiska
leśnictwo
ochrona środowiska
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
rolnictwo
technologia żywności i żywienie człowieka
transport i logistyka
zarządzanie
zarządzanie i inżynieria produkcji
zootechnika

 Młodych Producentów Rolnych

biogospodarka
inżynieria mechatroniczna
ochrona środowiska
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
ogrodnictwo
rolnictwo
transport i logistyka
zarządzanie i inżynieria produkcji
zootechnika

 Statystyczna

browarnictwo i słodownictwo
dietetyka
inżynieria mechatroniczna
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
technologia żywności i żywienie człowieka
transport i logistyka
zarządzanie i inżynieria produkcji

 Wiedzy Technicznej

biogospodarka
browarnictwo i słodownictwo
dietetyka
inżynieria i gospodarka wodna
inżynieria mechatroniczna
inżynieria środowiska
ochrona środowiska
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
rolnictwo
technologia żywności i żywienie człowieka
transport i logistyka
zarządzanie i inżynieria produkcji

Wiedzy Ekonomicznej

ekonomia
gospodarka przestrzenna
zarządzanie

Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

biogospodarka
bioinżynieria zwierząt
biologia stosowana
inżynieria mechatroniczna
ochrona środowiska
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
ogrodnictwo
rolnictwo
sztuka ogrodowa
technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
transport i logistyka
zarządzanie i inżynieria produkcji
zootechnika

- w bloku architektura krajobrazu

architektura krajobrazu

- w bloku ochrona i inżynieria środowiska

inżynieria i gospodarka wodna
inżynieria środowiska

 - w bloku agrobiznes

ekonomia
zarządzanie

 - w bloku leśnictwo

leśnictwo

 - w bloku weterynaria

 weterynaria

 - w blokach: technologia żywności;
  gastronomia

browarnictwo i słodownictwo
dietetyka
technologia żywności i żywienie człowieka

Wiedzy o Żywieniu i Żywności

browarnictwo i słodownictwo
dietetyka
technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
technologia żywności i żywienie człowieka
weterynaria

Wiedzy o Żywności

browarnictwo i słodownictwo
dietetyka
technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
technologia żywności i żywienie człowieka

B. Laureaci konkursów

Konkurs R. Schumana pt. "Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca"

biogospodarka
ochrona środowiska
ogrodnictwo
rolnictwo

Integrowana ochrona roślin - wizja młodego pokolenia

biogospodarka
ochrona środowiska
ogrodnictwo
rolnictwo
technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych

 

Informator URK
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska