BanerUR

KONTAKT

 Biuro Rekrutacji (informacje ogólne):  godz. 1000 - 1200,  tel. 12 662 42 74,   e-mail: rekrutacja@urk.edu.pl

pomoc informatyczna: 12 662 44 21


STUDIA STACJONARNE


kierunki

 • biogospodarka
 • jakość i bezpieczeństwo środowiska (tylko II stopień po licencjacie)
 • ochrona środowiska
 • rolnictwo
 • ekonomia
 • zarządzanie

kontakt

Biuro Rekrutacji Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego
Al. Mickiewicza 21,
31-120 Kraków

e-mail: rekrutacja.wre@urk.edu.pl


godziny pracy

...


kierunek

 • leśnictwo

kontakt

Biuro Rekrutacji Wydziału Leśnego
Al. 29 Listopada 46,
31-425 Kraków

e-mail: wlrekrutacja.st@urk.edu.pl


godziny pracy

...


kierunki

 • bioinżynieria zwierząt
 • biologia stosowana
 • zootechnika

kontakt

Biuro Rekrutacji Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28,
30-059 Kraków


e-mail: rekrutacja.whibz@ur.krakow.pl


godziny pracy

...


kierunek

 • inżynieria środowiska

kontakt

Biuro Rekrutacji Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji
Al. Mickiewicza 24/28, pok. 545 C
30-059 Kraków


e-mail: d.hyzy@urk.edu.pl


godziny pracy

 ...


kierunek

 • inżynieria i gospodarka wodna

kontakt

Biuro Rekrutacji Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji
Al. Mickiewicza 24/28, pok. 520
30-059 Kraków


e-mail: maria.klimek@urk.edu.pl


godziny pracy

...


kierunek

 • geodezja i kartografia

kontakt

Biuro Rekrutacji Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji 

ul. Balicka 253 c, pok. 237
30-198 Kraków


e-mail: rekrutacja.geod@urk.edu.pl


godziny pracy

...


kierunek

 • gospodarka przestrzenna

kontakt

Biuro Rekrutacji Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji 

ul. Balicka 253 a, pok. 115
30-198 Kraków

e-mail: rekrutacja.gp@urk.edu.pl


godziny pracy

...


kierunek

 • architektura krajobrazu

kontakt

Biuro Rekrutacji Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji
ul. Balicka 253 c, pok. 152
30-198 Kraków


e-mail: rekrutacjaak@urk.edu.pl


godziny pracy

 ...


kierunki

 • biotechnologia
 • ogrodnictwo
 • sztuka ogrodowa
 • technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
 • winogrodnictwo i enologia

kontakt

Biuro Rekrutacji Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa
Al. 29 Listopada 54, pok. D-10
31-425 Kraków


e-mail: rekrutacja.wbio@urk.edu.pl


godziny pracy

 ...


kierunek

 • odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
 • technika rolnicza i leśna
 • transport i logistyka
 • zarządzanie i inżynieria produkcji

kontakt

Biuro Rekrutacji Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116B, pok. 422
30-149 Kraków

e-mail: rekrutacja.wipie@urk.edu.pl


godziny pracy

 ...


kierunki

 • browarnictwo i słodownictwo
 • dietetyka
 • jakość i bezpieczeństwo żywności
 • technologia żywności i żywienie człowieka

kontakt

Biuro Rekrutacji Wydziału Technologii Żywności
ul. Balicka 122, pok. 1.52
30-149 Kraków

e-mail: rekrutacja.wtz@urk.edu.pl


godziny pracy

 ...


STUDIA NIESTACJONARNE


kierunki

 • biogospodarka
 • jakość i bezpieczeństwo środowiska (tylko II stopień po licencjacie)
 • ochrona środowiska
 • rolnictwo
 • ekonomia
 • zarządzanie

kontakt

Biuro Rekrutacji Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego
Al. Mickiewicza 21, pok. 235
31-120 Kraków

e-mail: rekrutacja.wre@urk.edu.pl


godziny pracy

 ...


kierunek

 • leśnictwo

kontakt

Biuro Rekrutacji Wydziału Leśnego
Al. 29 Listopada 46,
31-425 Kraków

e-mail: wlrekrutacja.ni@urk.edu.pl


godziny pracy

...


kierunki

 • bioinżynieria zwierząt
 • zootechnika

kontakt

Biuro Rekrutacji Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28,
30-059 Kraków

e-mail: rekrutacja.whibz@ur.krakow.pl


godziny pracy
...


kierunek

 • inżynieria środowiska

kontakt

Biuro Rekrutacji Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji
Al. Mickiewicza 24/28, pok. 432 A
30-059 Kraków


e-mail: j.czarnecki@urk.edu.pl


godziny pracy

 ...


kierunek

 • geodezja i kartografia

kontakt

Biuro Rekrutacji Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji 

ul. Balicka 253 a, pok. 221
30-198 Kraków

e-mail: rekrutacja.gik@urk.edu.pl


godziny pracy
...


kierunek

 • gospodarka przestrzenna

kontakt

Biuro Rekrutacji Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji 

ul. Balicka 253 a, pok. 115
30-198 Kraków

e-mail: rekrutacja.gp@urk.edu.pl


godziny pracy

 ...


kierunek

 • ogrodnictwo
 • sztuka ogrodowa
 • technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych

kontakt

Biuro Rekrutacji Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa
Al. 29 Listopada 54, pok. D-10
31-425 Kraków

e-mail: rekrutacja.wbio@urk.edu.pl


godziny pracy

 ...


kierunek

 • odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
 • technika rolnicza i leśna
 • transport i logistyka
 • zarządzanie i inżynieria produkcji

kontakt

Biuro Rekrutacji Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116B, pok. 422
30-149 Kraków


e-mail: rekrutacja.wipie@urk.edu.pl


godziny pracy

 ...

kierunki

 • dietetyka (tylko II stopień)
 • technologia żywności i żywienie człowieka
  (I i II stopień)

 

kontakt

Biuro Rekrutacji Wydziału Technologii Żywności
ul. Balicka 122, pok. 1.52
30-149 Kraków

e-mail: rekrutacja.wtz@urk.edu.pl

godziny pracy

 ...

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska