URK

KONTAKT

 Biuro Rekrutacji (informacje ogólne):  czynne w godz. 900 - 1300,  tel. 12 662 48 60 (62)

  e-mail: rekrutacja@urk.edu.pl

 pomoc informatyczna: 12 662 4421

KONTAKT do Zespołów Rekrutacyjnych przeprowadzających kwalifikację na studia:


STUDIA STACJONARNE


kierunki

 • biogospodarka
 • jakość i bezpieczeństwo środowiska (tylko II stopień po licencjacie)
 • ochrona środowiska
 • rolnictwo
 • ekonomia
 • zarządzanie

kontakt

Biuro Rekrutacji Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego
Al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków

tel. 12 662 43 34
e-mail: rekrutacja.wre@urk.edu.pl
 
Przyjmowanie dokumentów: 25 września 2020 r. godz. 9:30 do 12:30; sala Akierunek

 • leśnictwo

kontakt

Biuro Rekrutacji Wydziału Leśnego
Al. 29 Listopada 46, pok. 316
31-425 Kraków

tel. 12 662 51 09
tel. 12 662 50 24
tel. 509 177 774
e-mail: wlrekrutacja.st@urk.edu.pl
Przyjmowanie dokumentów: 23 i 24 września, godz. 11:00 do 14:00, sala 13 (parter)
kierunki

 • bioinżynieria zwierząt
 • biologia stosowana
 • zootechnika

kontakt

Biuro Rekrutacji Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28, pok. 009
30-059 Kraków

tel. 12 662 41 76 - dniach przyjmowania dokumentów
tel. 698 616 898 - w pozostałe dni (pon-pt) w godz. 10:00-12:00
e-mail: rekrutacja.whibz@ur.krakow.pl

Przyjmowanie dokumentów:
22-25 września i 28-29 września; godz. 10:00-14:00
kierunki

 • inżynieria środowiska
 • inżynieria i gospodarka wodna

kontakt

Biuro Rekrutacji Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji
Al. Mickiewicza 24/28, pok. 545 C
30-059 Kraków

tel. 12 662 40 09
e-mail: d.hyzy@urk.edu.pl

kierunek

 • geodezja i kartografia

kontakt

Biuro Rekrutacji Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji 

ul. Balicka 253 c, pok. 237
30-149 Kraków

tel. 12 662 45 16
e-mail: rekrutacja.geod@urk.edu.pl


 


kierunek

 • gospodarka przestrzenna

kontakt

Biuro Rekrutacji Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji 

ul. Balicka 253 a, pok. 115
30-149 Kraków

tel. 12 662 45 39
e-mail: rekrutacja.gp@urk.edu.pl
kierunek

 • architektura krajobrazu

kontakt

Biuro Rekrutacji Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji
ul. Balicka 253 c, pok. 152
30-198 Kraków

tel. 12 662 40 17
e-mail: a.sieprawska@urk.edu.pl
kierunki

 • biotechnologia
 • ogrodnictwo
 • sztuka ogrodowa
 • technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
 • winogrodnictwo i enologia (tylko II stopień)

kontakt

Biuro Rekrutacji Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa
Al. 29 Listopada 54, pok. D-10
31-425 Kraków

tel. 12 662 53 18
e-mail: rekrutacja.wbio@urk.edu.pl


 


kierunki

 • odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
 • technika rolnicza i leśna
 • transport i logistyka
 • zarządzanie i inżynieria produkcji

kontakt

Biuro Rekrutacji Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116B, pok. 101  (115)
30-149 Kraków

tel. 12 662 46 16
tel. 12 662 46 30
tel. 12 662 46 18
e-mail: rekrutacja.wipie@urk.edu.pl

Informacje, przyjmowanie dokumentów:
ul. Balicka 116B, budynek D, sala nr 425kierunki

 • browarnictwo i słodownictwo
 • dietetyka
 • technologia żywności i żywienie człowieka

kontakt

Biuro Rekrutacji Wydziału Technologii Żywności
ul. Balicka 122, pok. 1.52
30-149 Kraków

tel. 669 680 010
e-mail: rekrutacja.wtz@urk.edu.pl
kierunek

 • weterynaria

kontakt

Biuro Rekrutacji Uniwersyteckiego Centrum
Medycyny Weterynaryjnej

Al. Mickiewicza 24/28, pok. W1-1
30-059 Kraków

tel. 502 103 829

e-mail: rekrutacja.ucmw@urk.edu.pl
STUDIA NIESTACJONARNE


kierunki

 • biogospodarka
 • jakość i bezpieczeństwo środowiska (tylko II stopień po licencjacie)
 • ochrona środowiska
 • rolnictwo
 • ekonomia
 • zarządzanie

kontakt

Biuro Rekrutacji Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego
Al. Mickiewicza 21, pok. 235
31-120 Kraków

tel. 12 662 43 34
e-mail: rekrutacja.wre@urk.edu.pl

Przyjmowanie dokumentów: 5 października 2020 r. godz. 10:30 do 15:00, sala 235 oraz 6 października 2020 r. godz. 10:30 do 15:00, sala Akierunek

 • leśnictwo

kontakt

Biuro Rekrutacji Wydziału Leśnego
Al. 29 Listopada 46, pok. 911
31-425 Kraków

tel. 12 662 51 14
tel. 12 662 50 12
tel. 509 177 876
e-mail: wlrekrutacja.ni@urk.edu.pl
Przyjmowanie dokumentów: 5 października 2020 r. w godz. 14:00 do 18:00, sala 13 (parter)kierunek

 • zootechnika

kontakt

Biuro Rekrutacji Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28, pok. 009
30-059 Kraków

tel. 12 662 41 76 - dniach przyjmowania dokumentów
tel. 698 616 898 - w pozostałe dni (pon-pt) w godz. 10:00-12:00
e-mail: rekrutacja.whibz@ur.krakow.pl

Przyjmowanie dokumentów:
22-25 września i 28-29 września; godz. 10:00-14:00kierunek

 • inżynieria środowiska

kontakt

Biuro Rekrutacji Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji
Al. Mickiewicza 24/28, pok. 432 A
30-059 Kraków

tel. 12 662 40 61
e-mail: j.czarnecki@urk.edu.pl
kierunek

 • geodezja i kartografia
 • gospodarka przestrzenna

kontakt

Biuro Rekrutacji Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji 

ul. Balicka 253 a, pok. 221
30-149 Kraków

tel. 12 662 45 39

e-mail: rekrutacja.gik@urk.edu.pl
e-mail: rekrutacja.gp@urk.edu.pl
kierunki

 • ogrodnictwo
 • sztuka ogrodowa
 • technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych

kontakt

Biuro Rekrutacji Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa
Al. 29 Listopada 54, pok. D-10
31-425 Kraków

tel. 12 662 53 18
e-mail: rekrutacja.wbio@urk.edu.pl
kierunki

 • odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
 • technika rolnicza i leśna
 • transport i logistyka
 • zarządzanie i inżynieria produkcji

kontakt

Biuro Rekrutacji Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116B, pok. 101  (115)
30-149 Kraków

tel. 12 662 46 16
tel. 12 662 46 30
tel. 12 662 46 18
e-mail: rekrutacja.wipie@urk.edu.pl

Informacje, przyjmowanie dokumentów:
ul. Balicka 116B, budynek D, sala nr 425kierunki

 • dietetyka (tylko II stopień)
 • technologia żywności i żywienie człowieka
  (I i II stopień)

 

kontakt

Biuro Rekrutacji Wydziału Technologii Żywności
ul. Balicka 122, pok. 1.52
30-149 Kraków

tel. 782 516 205
e-mail: rekrutacja.wtz@urk.edu.pl


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska