BanerUR

KONTAKT

 

 Biuro Rekrutacji (informacje ogólne):  godz. 1000 - 1200,  tel. 12 662 42 74,   e-mail: rekrutacja@urk.edu.pl

pomoc informatyczna: 12 662 44 21


STUDIA STACJONARNE


kierunki

 • biogospodarka
 • jakość i bezpieczeństwo środowiska
 • ochrona środowiska
 • rolnictwo
 • ekonomia
 • zarządzanie

kontakt

Biuro Rekrutacji Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego
Al. Mickiewicza 21, pok. 235
31-120 Kraków

pokój: 235 (II piętro)
e-mail: rekrutacja.wre@urk.edu.pl
tel. 12 662 43 34

godziny pracy:

godz. 10.00 - 13.00


kierunek

 • leśnictwo

kontakt

Biuro Rekrutacji Wydziału Leśnego
Al. 29 Listopada 46, pok. 316
31-425 Kraków

e-mail: wlrekrutacja.st@urk.edu.pl
pok: 316 (III piętro), tel. 12 662 51 09
pok. 519 (V piętro), tel. 12 662 50 24

godziny pracy

pn-pt 10:00-14:00


kierunek

 • weterynaria

kontakt

Biuro Rekrutacji Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28, pok. W 1.1.
30-059 Kraków

pokój: W 1.1. (parter)
e-mail: recstud@urk.edu.pl
         rekrutacja.whibz@urk.edu.pl
tel. 12 662 4019
   

godziny pracy

pn-pt 10:00-14:00. Przyjmowanie dokumentów 6-7 listopada  pok. 009

Uwaga! Opłatę za legitymację studencką należy dokonywać na konto Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej, patrz: opłaty


kierunek

 • inżynieria środowiska

kontakt

Biuro Rekrutacji Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji
Al. Mickiewicza 24/28, pok. 545C
30-059 Kraków

pokój: 545C (V piętro)
e-mail: d.hyzy@urk.edu.pl
tel. 12 662 40 09

godziny pracy

pn-pt 10:00-13:00


kierunek

 • inżynieria i gospodarka wodna

kontakt

Biuro Rekrutacji Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji
Al. Mickiewicza 24/28, pok. 520
30-059 Kraków

pokój: 520 (V piętro)
e-mail: maria.klimek@urk.edu.pl
tel. 12 662 41 24

godziny pracy

pn-pt 10:00-13:00


kierunek

 • geodezja i kartografia

kontakt

Biuro Rekrutacji Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji
ul. Balicka 253 c, pok. 237
30-198 Kraków

pokój: 237
e-mail: rekrutacja.geod@urk.edu.pl
tel. 12 662 45 16
tel. 12 662 45 03
tel. 12 662 45 39

godziny pracy

pn-pt 10:00-13:00


kierunek

 • gospodarka przestrzenna

kontakt

Biuro Rekrutacji Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji
ul. Balicka 253 a, pok. 115
30-149 Kraków

pokój: 115
e-mail: rekrutacja.gp@urk.edu.pl
tel. 12 662 45 03
tel. 12 662 45 39
tel. 12 662 45 16

godziny pracy

pn-pt 10:00-13:00


kierunek

 • architektura krajobrazu

kontakt

Biuro Rekrutacji Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji
ul. Balicka 253 c, pok. 152,
30-198 Kraków

pokój: 152
tel. 12 662 45 16
tel. 12 662 45 03
tel. 12 662 45 39
e-mail: rekrutacjaak@urk.edu.pl

godziny pracy

pn-pt 10:00-13:00


kierunek

 • biotechnologia
 • ogrodnictwo
 • sztuka ogrodowa
 • technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
 • environmental and plant biotechnology
 • international master of horticultural science

kontakt

Biuro Rekrutacji Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa
Al. 29 Listopada 54, pok. D-10
31-425 Kraków

pokój: D-10 (parter)
tel. 12 662 53 18
e-mail: rekrutacja.wbio@urk.edu.pl

godziny pracy

pn-pt 10:00-14:00


kierunek

 • odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
 • technika rolnicza i leśna
 • transport i logistyka
 • zarządzanie i inżynieria produkcji

kontakt

Biuro Rekrutacji Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116B, pok. 101
30-149 Kraków

pokój: 101 lub 115
przyjmowanie dokumentów: sala 5
e-mail: rekrutacja.wipie@urk.edu.pl
tel. 12 662 46 16
tel. 12 662 46 18
tel. 12 662 46 30

godziny pracy

pn-pt: 10:00-14:00

przyjmowanie dokumentów - sala 5, budynek A


kierunek

 • browarnictwo i słodownictwo
 • dietetyka
 • jakość i bezpieczeństwo żywności
 • technologia żywności i żywienie człowieka

kontakt

Biuro Rekrutacji Wydziału Technologii Żywności
ul. Balicka 122, pok. 1.52
30-149 Kraków

pokój 1.52
e-mail: rekrutacja.wtz@urk.edu.pl
tel. 669 769 409

godziny pracy

pn-pt: 9:00-12:00

 

 

 


STUDIA NIESTACJONARNE


kierunek

 • biogospodarka
 • jakość i bezpieczeństwo środowiska
 • ochrona środowiska
 • rolnictwo
 • ekonomia
 • zarządzanie

kontakt

Biuro Rekrutacji Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego
Al. Mickiewicza 21, pok. 235
31-120 Kraków

pokój: 235 (II piętro)
e-mail: rekrutacja.wre@urk.edu.pl
tel. 12 662 43 34

godziny pracy

godz. 10.00 - 13.00


kierunek

 • leśnictwo

kontakt

Biuro Rekrutacji Wydziału Leśnego
Al. 29 Listopada 46, pok. 911
31-425 Kraków

e-mail: wlrekrutacja.ni@urk.edu.pl
pok. 911 (IX piętro)  tel. 12 662 51 14
pok. 519 (V piętro)  tel. 12 662 51 26
tel. 509 177 876

godziny pracy

pn-pt 10:00-14:00


kierunki

 • bioinżynieria zwierząt
 • zootechnika

kontakt

Biuro Rekrutacji Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28, pok. 009
30-059 Kraków

pokój: 009
e-mail: rekrutacja.whibz@ur.krakow.pl
tel. 12 662 41 76

godziny pracy

pn-pt 10:00-14:00


kierunek

 • inżynieria środowiska

kontakt

Biuro Rekrutacji Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji
Al. Mickiewicza 24/28, pok. 432 A
30-059 Kraków

pokój: 432A (IV piętro)
e-mail: j.czarnecki@urk.edu.pl
tel. 12 662 40 61

godziny pracy

pn-pt 10:00-13:00


kierunek

 • geodezja i kartografia

kontakt

Biuro Rekrutacji Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji
ul. Balicka 253 a, pok. 221
30-198 Kraków

pokój: 221
e-mail: rekrutacja.gik@urk.edu.pl
tel. 12 662 45 16
tel. 12 662 45 03
tel. 12 662 45 39

godziny pracy

pn-pt 9:00-13:00


kierunek

 • gospodarka przestrzenna

kontakt

Biuro Rekrutacji Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji
ul. Balicka 253 a, pok. 115
30-198 Kraków

pokój: 115
e-mail: rekrutacja.gp@urk.edu.pl
tel. 12 662 45 16
tel. 12 662 45 03
tel. 12 662 45 39

godziny pracy

pn-pt 10:00-13:00


kierunek

 • ogrodnictwo,
 • sztuka ogrodowa,
 • technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych

kontakt

Biuro Rekrutacji Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa
Al. 29 Listopada 54, pok. D-10
31-425 Kraków

pokój: D-10 (parter)
e-mail: rekrutacja.wbio@urk.edu.pl
tel. 12 662 53 18

godziny pracy

pn-pt 10:00-14:00


kierunek

 • odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
 • technika rolnicza i leśna
 • transport i logistyka
 • zarządzanie i inżynieria produkcji

kontakt

Biuro Rekrutacji Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116B, pok. 101
30-149 Kraków

pokój: 101 lub 115
przyjmowanie dokumentów: sala 5
e-mail: rekrutacja.wipie@urk.edu.pl
tel. 12 662 46 16
tel. 12 662 46 18
tel. 12 662 46 30

godziny pracy

pn-pt: 10:00-14:00

przyjmowanie dokumentów - sala 5, budynek A


 kierunek

 • dietetyka
 • technologia żywności i żywienie człowieka

kontakt

Biuro Rekrutacji Wydziału Technologii Żywności
ul. Balicka 122, pok. 1.52
30-149 Kraków

pokój 1.52
e-mail: rekrutacja.wtz@urk.edu.pl
tel. 669 680 010

godziny pracy

pn-pt: 9:00-12:00

 

 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska